Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » věžový vodojem

věžový vodojem
*

Týnec nad Labem, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Věžový vodojem postavený podle návrhu stavebního rady Ing. R. Ortla v letech 1917-21 firmou Továrna na měděné a kovové zboží Josef Schroll z Nového Bydžova. Stavbu schválilo městské zastupitelstvo 17. května 1917 a hned následujícího dne i Technická kancelář Rady zemědělské pro království České. Dozor nad stavbou měl Ing. Josef Durdík z Chlumce nad Cidlinou a konečná cena za vodojem i nově vybudovaný vodovod byla 59 663 Kč. Svému původnímu účelu přestal sloužit v 70. letech 20. století, kdy byl vystavěn nový věžový vodojem pro vyšší tlakové pásmo (hydroglobus) a původní vodojem se stal stanicí pro antény a vysílače. Vodojem je stavebně identický s vodojemem v Bezně.

Vodojem je kruhového půdorysu, vysoký 21,8 metru, voda byla čerpána z kopaných studen a jímacího zářezu čerpadlem Triplex s výkonem 90 l/min do rezervoáru o objemu 130 m³ s vnitřním průměrem 660 cm a výškou 420 cm.

Základní nosné části konstrukce vodojemu i tenkostěnná konstrukce reservoáru, obvodového pláště reservoáru a střechy jsou železobetonové. Stavba je založena na kruhové železobetonové desce silné 50 cm, do které je vetknuto šest železobetonových patek sloupů, prostor mezi sloupy je vyzděn z cihel. Spodní část tvoří parter se vstupem, který je zakončen jednoduchou římsou, přecházejíci do půlkruhové nadpražní římsy nad vstupem, omítky parteru jsou hladké, vstup do vodojemu je plechovými dveřmi. Fasáda střední části je rytmizována pěti kruhovými osvětlovacími okny a vertikálně je členěna šesti polosloupy. Plášť reservoáru je oddělen od střední části profilovanou římsou. Středem reservoáru vede kruhový průlez. Vodojem je zakončen kopulovitou střechou s válcovou větrací a osvětlovací lucernou.

Prohlášení za památku

Vodojem je od 11. 2. 2013 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 105027.

Fotogalerie

Týnec nad Labem - vodojem (9. 6. 2013)

Mapa

Poloha

Vodojem se nachází ve střední části města mezi ulicemi Krále Jiřího, Bezručova, Tylova a Hešova.

GPS: 50°2'33.385"N, 15°21'19.996"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK