Cesty a památky

Kolínsko » Týnice (zaniklá obec) » hospodářský dvůr (zaniklá tvrz)

hospodářský dvůr (zaniklá tvrz)

Týnice (zaniklá obec), Ostatní stavby, Tvrze, Hospodářská zařízení a dvory

Současný hospodářský dvůr spolu s tvrzí vystavěli v dnes zaniklé obci Týnice (Týnec) ve 2. polovině 14. století johanité z pražské komendy, kteří obec v té době vlastnili. První a také jediná písemná zmínka o existenci tvrze je z roku 1437, kdy ji císař Zikmund dal do zástavy Hanuškovi ze Stupic a brzy poté Jiřímu z Poděbrad a Kunštátu. Na počátku 16. století se stal majitelem tvrze spolu s panským dvorem a vsí Jiřík z Tryglaru a po něm jeho synové Zikmund a Václav z Tryglaru. Za Tryglarů byly provedeny renesanční úpravy tvrze, které se v detailech dochovaly dodnes v areálu hospodářského dvora. Poté, co se v roce 1540 stalo majitelem Týnce Nové Město pražské, přestala být tvrz využívána k obytným účelům, ale byla upravena pro hospodářské potřeby dvora. Naposledy se její existence připomíná v roce 1543. Nové využití tvrze se nezměnilo ani poté, když se v roce 1547 stalo majitelem Týnice komorní panství Přerov nad Labem nebo když ji v roce 1599 připojil Jan Rudolf Trčka z Lípy ke svému nově získanému kounickému panství. V tomto roce se již připomíná pouze dvůr.

Za třicetileté války byla celá vesnice i s bývalou tvrzí a dvorem vypálena a dochované zbytky byly až v roce 1723 použity za hraběte Václava Morzina ke stavbě současného dvora. V roce 2021 se celý areál dvora a nedaleké sýpky objevil v nabídce realitních kanceláří k prodeji, současně existuje architektonická studie k přestavbě areálu na rezidenční bydlení. Další existence dvora je tedy vážně ohrožena.

Z původní tvrze se dochoval pouze sklep, kamenné renesanční ostění použité druhotně na jihozápadní bráně, několik krakorců na budovách stájí a (v tuto chvíli ztracené) dva kameny, které byly podle popisu z roku 1873 umístěny nad vjezdovými branami. Starší kámen byl na dnes zbořené severovýchodní bráně (na cestě směr Bříství), byl na něm letopočet 1512 a kamenný znak (Václav Trnka se domnívá že šlo o znak Tryglarů) a jihozápadní brána k Vykáni nesla kámen s letopočtem 1523 bez znaku.

Prohlášení za památku

Dvůr není památkově chráněný.

Fotogalerie

Týnice - hospodářský dvůr, renesanční ostění brány (2022)Týnice - hospodářský dvůr, renesanční krakorec druhotně použitý na stodole (2022)Týnice - hospodářský dvůr, renesanční krakorec druhotně použitý na stodole, profilace (2022)Týnice - hospodářský dvůr, zbytek brány k Bříství (2022)Týnice - hospodářský dvůr, profilované kameny, zřejmě renesančního stáří (2022)Týnice - hospodářský dvůr (2022)

Zdroj informací

Trnka V.: Kounice a Přerov v Čechách, historicko-statistický přehled. str. 5 - 6. Praha 1873.

Podlaha A: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století, díl 24 - Politický okres Český Brod, str. 205. Praha 1907.

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Dvůr čp. 109 se nachází severozápadně od Kounic.

GPS: 50°7'5.853"N, 14°49'55.298"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK