Cesty a památky

Kolínsko » Vavřinec » hradiště na Špandavě

hradiště na Špandavě

Vavřinec, Archeologická naleziště

Dosud nedatované hradiště v meandru Vavřineckého potoka (Výrovky). Ostrožna hradiště se mírně sklání k severu, ze tří stran je obtékána Vavřineckým potokem, Na jediné možné přístupové cestě od jihozápadu ji přepažuje dosud patrný val. Po orbě se v půdě objevuje popelovitá vrstva s množstvím uhlíků a kusů spálených dřev.

Areál hradiště dosud nebyl prozkoumán a proto z něj nejsou známé žádné nálezy.

Zdroj informací

Čtverák V., Lutovský M., Slabina. M. a Smejtek L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, nakladatelství Libri, 2003.

Spěšná H.: Raně středověké osídlení Kolínska. Bakalářská práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Praha 2009.

Mapa

Poloha

Areál hradiště se nachází v meandru Výrovky v nadmořské výšce 370 m. n. v. v místě zvaném Špandava. Přístup je po polní cestě z okraje Vavřince.

GPS: 49°55'20.145"N, 15°1'25.810"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK