Cesty a památky

Kolínsko » Velim » evangelická fara

evangelická fara
*

Velim, Fary

Původní fara byla postavena v roce 1785 za působení duchovního Štěpána Szeremleye, stávala mírně stranou, dále od kostela. Dnešní fara byla postavena na místě zrušené evangelické školy za duchovního Justuse Emanuela Szalatnaye v roce  1871. Na faře Szalatnaye navštívil  v roce 1901 prof. T. G. Masaryk při návštěvě Velimi. 

Jednopatrová pseudogotická budova s mělkým středním rizalitem ukončeným vysokým štítem. V přízemí i patře rizalitu jsou gotizující okna, v patře opatřené kružbou. Nad oknem je deska s uvedením letopočtu. V interiéru je dominantním prvkem původní dřevěné schodiště s litinovým zábradlím, vynášené dřevěnými pilíři s eklektickými hlavicemi, a původní okna i d veře.

Areál fary uzavírá ohradní zeď s branou.

Evangelická fara spolu s kostelem, bývalou školou a hřbitovem tvoří specifický areál, důležitý jak z hlediska architektonického, tak kulturně-historického (význam evangelické komunity ve Velimi) i urbanistického.

Prohlášení za památku

Evangelická fara byla prohlášena kulturní památkou Ministerstvem kultury 29. 12. 2008 a je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 103400.

Fotogalerie

Velim - evangelická fara, čelní pohled (2017)Velim - evangelická fara, rizalit v jižní stěně (2017)Velim - evangelická fara, pseudogotická okna v průčelí (2017)Velim - evangelická fara, schodiště (2017)Velim - evangelická fara - sborový sál (2017)Velim - evangelická fara, obraz faráře Jana Rumla (2017)Velim - evangelická fara, farář Justus Emanuel Szalatnay (2017)

Odkaz

www.velim.evangnet.cz

Mapa

Poloha

Fara čp. 26 stojí v sousedství kostela Českobratrské evangelické církve v jižní části vsi při silnici do Břežan.

GPS: 50°3'34.070"N, 15°6'7.070"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK