Cesty a památky

Kolínsko » Velim » evangelická škola (bývalá)

evangelická škola (bývalá)

Velim, Ostatní stavby, Školy

Nejstarší evangelická škola vznikla ve Velimi v roce 1784 a prvním učitelem byl Josef Bláha z Hlízova, autor pojednání Poučení pro mladé sedlské hospodáře, jak mají hodnost stavu svého poznati, Důležitost stavu sedlského a O spokojenosti venkovské (rukopisy jsou uloženy ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně). Tato škola stávala v místech, kde dnes stojí evangelická fara.

Nová školní budova s bytem pro učitele byla postavena na druhé straně kostela v roce 1866 za působení duchovního Justuse Emanuela Szalatnaye. V roce 1870 byla rozšířena na dvoutřídní. Dochoval se zápis řídícího učitele Josefa Buldry z roku 1902, kde je uvedeno: „Když jsem poprvé po zahájení školního roku vstoupil do třídy, div se mi hlava nezatočila nad tím množstvím hlav, které mě očekávaly. A po celou dobu, co jsem ve třídě vyučoval, byl počet žactva stále takový. Snad pod osmdesát ani neklesl, ale často stoupl na devadesát i výše. V jednom školním roce jich bylo sto. Už ani nevím, kde všichni seděli, ale vím, že někteří psali i na stupni.

Již od r. 1907 nastávaly finanční potíže, když obec odmítala přispívat na provoz školy, posléze úřady prohlásily budovu za nezpůsobilou k výuce. Jelikož v roce 1913 byla ve Velimi otevřena nová obecná škola, byla výuka v evangelické škole 30. dubna 1913 ukončena. Budova byla nadále využívána pro potřeby církve, v 50. letech 20. století byla prodána a adaptována na obytné účely.

Bývalou školu dnes připomíná pouze pískovcová deska z roku 1866 na severní stěně domu čp. 25 s nápisem: NABYTÍ MOUDROSTI DRAŽŠÍ JEST NAD KLENOTY (Job 28,18).

Evangelická škola spolu s kostelem, farou a hřbitovem tvoří specifický areál, důležitý jak z hlediska architektonického, tak kulturně-historického (význam evangelické komunity ve Velimi) i urbanistického.

Fotogalerie

Velim - bývalá evangelická škola (2017)Velim - bývalá evangelická škola, deska s nápisem (2017)

Odkaz

www.velim.evangnet.cz

Mapa

Poloha

Bývalá evangelická škola je dům čp. 25 jižně od kostela.

GPS: 50°3'31.871"N, 15°6'6.291"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK