Cesty a památky

Kolínsko » Velim » zvonice u kostela sv. Vavřince

zvonice u kostela sv. Vavřince
*

Velim, Zvonice a zvoničky

V roce 1542 byla na dnešním místě postavená dřevěná zvonice na kamenném podkladě pro zavěšení tří zvonů na způsob tzv. „vysokého točení“ (obráceného), pro které nevyhovovala starší kostelní chórová věž. Vysoké točení, jako způsob zavěšení zvonů, je regionální technickou zvláštností, která se rozšířila ve středovýchodních Čechách na konci středověku (dochovalo se pouze v Kouřimi a v Rovensku pod Troskami); ve starší literatuře se mu nesprávně říká "husitské zvonění". V roce 1721 byla zvonice opravena, přičemž způsob zavěšení zvonů byl zachován.

Jelikož ale dřevěná stavba vyžadovala neustálé opravy, byl v roce 1767 požádán kolínský stavitel František Tomáš Jedlička o vypracování plánu na novou kamennou zvonici. K realizaci stavby ale došlo až v roce 1771, kdy byla zvonice postavena; to dokládá letopočet v klenáku pískovcového portálu vstupních dveří. Zvonice je pozdněbarokní jednopatrová, volně stojící kamenná stavba, se stěnami členěnými lizénami a římsou, krytá zvonovitou střechou. V nové zvonici již byly zvony zavěšeny klasickým způsobem. 

Ve vstupním portálu jsou osazeny původní dřevěné barokní dveře z roku 1771 a ze sestavy tří zvonů se v dubové stolici dochovaly zvony dva, největší zvon z roku 1542 od královéhradeckého zvonaře Václava Faráře byl rekvírován v roce 1916. Větší zvon z let 1458-68 je od pražského zvonaře Petra Kotláře a nese částečně dochovaný český nápis: PAN ZDENYEK Z POSTVPYCZ MINCZMAISTR KRALOWSTIE CZESKIHO NA OH ... ANNO DOMINI ... MYSTR PETR KOTLARZ. Menší zvon zvaný "Umíráček" je z roku 1490 od zvonaře Ondřeje Ptáčka z Kutné Hory, jeho koruna je tvořena šesti zdobenými uchy a doplněn je českým nápisem kolem krku, ohraničeným plastickou dvojlinkou: MISTR IVONDRZEY RZECZENY PTACEK KE CZCI A K CHWALE BOZY Y IVSSEM SWATYM.

Prohlášení za památku

Zvonice byla spolu s kostel sv. Vavřince, ohradní zdí a schodištěm zapsána 3. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 20908/2–877.

Fotogalerie

Velim - zvonice u kostela sv. Vavřince od východu (2015)Velim - zvonice u kostela sv. Vavřince od východu (2007)Velim - zvonice u kostela sv. Vavřince od jihu (2007)Velim - zvonice u kostela sv. Vavřince, vstupní portál (2007)

Zdroj informací

Tůma J.: Paměti osad na Kolínsku. Vydáno nákladem učitelstva školního okresu Kolínského, 1915.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 63. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Zvonice stojí v sousedství kostela sv. Vavřince na návrší v centru obce.

GPS: 50°3'33.788"N, 15°6'31.578"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK