Cesty a památky

Kolínsko » Velké Chvalovice » kaple sv. Jana Nepomuckého

kaple sv. Jana Nepomuckého
*

Velké Chvalovice, Kaple a kapličky

Kaple ve stylu zlidovělé formy pozdního baroka byla na obecním pozemku postavena v roce 1833 na náklady obce, údajně jako díkůvzdání, že zde nikdo nezemřel na choleru, ač jiné obce v okolí byly velmi postiženy. Opravena byla podle zanikých záznamů v průčelí v roce 1933, 1973 a 1992, kdy byla znovu vysvěcena. Slavnost se uskutečnila 20. září 1992 za účasti Mons. ThDr. Jaroslava Škarvady, generálního vikáře pražské arcidiecéze, ThDr. Josefa Pokorného, sídelního kanovníka Katedrální kapituly v Hradci Králové a faráře Římskokatolické farnosti Pňov-Předhradí a P. Cyrila Janíka Bystrýka, tehdejšího administrátora Římskokatolické farnosti v Pečkách. V roce 2013 byla provedena generální památková obnova stavby.

Zděná kaple na čtvercovém půdoryse se zaoblenými nárožími a výrazně tvarovaným štítem. Stěny jsou horizontálně členěny soklem, vertikálně pak u obou bočních stěn a zezadu plochými pilastry, jimiž jsou vymezena vpadlinová pole. Stěny vrcholí plošným fabionem, na který navazuje tvrdě pojatá plochá římsa (zjevně výsledek pozdějších úprav). Čelní stěna se otevírá portálem se stlačeným oválným záklenkem, který vyplňují dřevěné dvoukřídlé dveře s ozdobným kováním. Střecha je tvořena nízkým jehlancem, krytým taškami. V bocích je na ní nasazen konkávně projmutý štít s úzkým půlkruhově klenutým otvorem, ve kterém je zavěšen zvonek. Štít je ukončen segmentově vzedmutou římsou krytou prejzy a završenou křížkem.

Uvnitř je malý prostor sklenutý valenou klenbou s otvorem na střechu pro provaz k obsluze zvonku, od vstupu je oddělen dřevěnou vyřezávanou přepážkou. Na podlaze jsou položeny desky z pálené hlíny. Při východní stěně stojí nevhodně přemalovaný oltář klasicistních tvarů, oltářní obraz chybí a je nahrazen zarámovanou fotografií obrazu sv. Jana Nepomuckého.

Kaple sv. Jana Nepomuckého je v majetku města Pečky, bohoslužby se zde nekonají.

Prohlášení za památku

Kaple byla 20. dubna 1994 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 10081/2–4266.

Fotogalerie

Velké Chvalovice - kaple sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled od jihozápadu (2018)Velké Chvalovice - kaple sv. Jana Nepomuckého s křížkem od západu (2018)Velké Chvalovice - kaple sv. Jana Nepomuckého, detail západního průčelí (2018)Velké Chvalovice - kaple sv. Jana Nepomuckého, západní průčelí (2018)Velké Chvalovice - kaple sv. Jana Nepomuckého, pohled od východu (2018)Velké Chvalovice - kaple sv. Jana Nepomuckého, pohled do klenby kaple (2018)Velké Chvalovice - kaple sv. Jana Nepomuckého, oltář (2018)Velké Chvalovice - kaple sv. Jana Nepomuckého před opravou (2007)

Mapa

Poloha

Kaple stojí v centru vsi u silnice z Peček do Milčic.

GPS: 50°5'53.200"N, 15°0'48.310"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK