Cesty a památky

Kolínsko » Velké Chvalovice » tvrz (špýchar)

tvrz (špýchar)
*

Velké Chvalovice, Tvrze, Tvrze dochované

Tvrz ve Velkých Chvalovicích vystavěl zřejmě Markvart Pomněna z Chvalovic, který se vzpomíná jako majitel vsi v letech 1401–09. Písemně je však doložená až v roce 1520, kdy Mikuláš Krabice z Weitmile prodal tvrz i se vsí Beneši Mírkovi ze Solopysk. Od něho koupil v roce 1526 tvrz, poplužní dvůr i ves Mikuláš Hlaváč z Vojenic, jehož potomci zde sídlili až do počátku 17. století. V roce 1609 prodal Karel Hlaváč z Vojenic tvrz Anně Zárubové z Valdštejna, od níž ji v roce 1632 získal Berchtold z Uherčic. Ten Velké Chvalovice připojil k radimskému panství, tvrz ztratila svou rezidenční funkci a nadále sloužila pouze jako zázemí k zajištění provozu poplužního dvora. Když v roce 1750 koupila Radim hraběnka Augusta Kinská, nechala zpustlou tvrz v areálu dvora přestavět na špýchar. Ten slouží dodnes hospodářským potřebám dvora. V roce 2003 byl špýchar se zbytky tvrze památkově opraven stávajícím majitelem areálu bývalého státního statku.

Mohutný dvoupatrový zděný špýchar obsahuje v severozápadním průčelí zbytky zdiva středověké tvrze, postaveného z lomového kamene, k severní straně vybíhalo ještě jedno křídlo, na jehož základy se narazilo při terénních úpravách areálu. Všechna čtyři nároží špýcharu jsou bosována mohutnými kameny, pocházejícími rovněž z bývalé tvrze, stejně jako překlad jednoho okna v severozápadním průčelí. Ve vstupním jihovýchodním průčelí vede ke vchodu s původními dveřmi z 1. pol. 19. století dvouramenné schodiště, nad vchodem jsou dvě úzká, obdélná okna. Všechna okna v přízemí mají pískovcová barokní ostění, okna ve vyšších patrech jsou ohraničena pouze hladkými štukovými rámy. Jihovýchodní nároží budovy zdobí v úrovni mezipatra dvojice slunečních hodin. Špýchar je krytý sedlovou střechou s vikýři, pokrytou prejzy, ukončenou na obou stranách trojúhelníkovými štíty. Ty jsou horizontálně rozčleněné ve spodní části a v polovině výšky fabionovými římsami, rovněž krytými prejzy, a oválnými okny. Na špicích obou štítů byly původně kamenné koule.

V přízemí špýcharu je trámový strop, podepřený po stranách vodorovnými trámy, položenými na žulových krakorcích, a dřevěná podlaha. Dřevěné schodiště do vyšších pater je umístěno u východního nároží. V patře je trámový strop podepřený po stranách trámy, nesenými stojnami s příčným trámkem v horní části. Ve 2. patře je rovněž trámový strop podepřený po stranách vodorovnými trámy, nesenými sloupky. Střechu nese hambalkový krov, podepřený trámy a vzpěrami

Stavba reprezentuje unikátně autenticky dochovaný panský špýchar se zbytky zdiva středověké tvrze.

Prohlášení za památku

Sýpka byla 10. 2. 1987 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 18131/2–3155.

Fotogalerie

Velké Chvalovice - špýchar se zbytky tvrze, celkový pohled (2010)Velké Chvalovice - špýchar se zbytky tvrze, pohled od jihozápadu (2010)Velké Chvalovice - špýchar se zbytky tvrze, pohled od jihovýchodu (2010)Velké Chvalovice - špýchar se zbytky tvrze, severozápadní štít (2010)Velké Chvalovice - špýchar se zbytky tvrze, detail bosování nároží (2010)Velké Chvalovice - špýchar se zbytky tvrze, zákres na mapě z 19. století (2010)

Zdroj informací

Durdík T. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl S - Ž, str. 927. Vydalo ARGO 2005.

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Mapa

Poloha

Sýpka se zbytky původní tvrze stojí v rohu bývalého hospodářského objektu v centru vsi.

GPS: 50°5'56.310"N, 15°0'50.040"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK