Cesty a památky

Kolínsko » Velký Osek » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Velký Osek, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. Pohřebiště z mladší doby bronzové (kultura popelnicových polí)

Asi 2 km jižně od obce bylo v pískovně Za humny (u silnice č. 125) v roce 1989 objeveno a prozkoumáno několik hrobů raně lužické kultury na pomezí střední a mladší doby bronzové (cca 1350 př. n. l.). V některých hrobech se našlo až 10 nádob, v jiných jen střepy. V jednom hrobě pak byly pozůstatky 12 lidí (zřejmě muž, žena a 10 dětí), mezi spálenými kůstkami byly také přepálené slitky bronzů a zvířecí kosti.

2. Pohřebiště z doby stěhování národů (doba římská)

V polích směrem k Labi byla před rokem 1905 nalezena V. Šlechtou bronzová urna germánského žárového hrobu z 4. - 5. stol. n. l.

Zdroj informací

Droberjar Eduard, Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, vydavatelství Libry 2002.

Mapa

Poloha

GPS: 50°5'33.286"N, 15°11'0.364"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK