Cesty a památky

Kolínsko » Velký Osek » venkovská usedlost čp. 528

venkovská usedlost čp. 528

Velký Osek, Venkovské domy, Zděné stavby

Netypický patrový dům z poslední třetiny 19. století. Jelikož nebyl obýván a došlo k částečnému zřícení, z rozhodnutí OÚ Velký Osek byl v roce 2008 zbořen.

Jednalo se o patrový zděný obytný dům bývalé usedlosti, jejíž hospodářské budovy zanikly již v polovině 20. století. Štítové průčelí mělo dvě okenní osy, dvojitá šestidílná okna byla v přízemí zaklenutá segmentově, v patře půlkruhově. Plocha štítu se otevírala dvěma půlkruhově ukončenými okénky. Tvary oken se opakoval i na boční fasádě, všechny fasády byly členěny římsami. Interiér měl trojdílnou dispozici, cenné původní prostory přízemí byly plochostropé, podlahy dřevěné, v síni tvořené pálenými dlaždicemi. Unikátní bylo zachované původní topeniště s černou kuchyní. Patro sloužilo k hospodářskému využití, obytná byla pouze místnost u hlavního průčelí. Hambalkový krov s tupým úhlem ve vrcholku byl završený sedlovou střechou nižšího sklonu. 

Prohlášení za památku

Venkovská usedlost byla 5. dubna 1994 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 10082/2–4262, po jeho zboření byla 7. července 2008 byla památková ochrana zrušena.

Mapa

Poloha

Usedlost čp. 528 stával v Revoluční ulici.

GPS: 50°5'55.422"N, 15°11'10.491"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK