Cesty a památky

Kolínsko » Vinařice » nález z keltské doby

nález z keltské doby

Vinařice, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

V roce 1967 nalezl S. Vencl z Archeologického ústavu na svahu nad železniční tratí fragment rotačního žernovu ze 2. stol. př. n. l. (doba laténská) z materiálu z Kunětické hory u Pardubic. Zdá se pravděpodobné, že Keltové obývali tuto vyvýšenou polohu, která je na druhé straně Labe proti hradišti (oppidu) na návrší Kolo, aby společně tvořily strážní pevnost nad průrvou Labe mezi východočeskou oblastí a významnou středočeskou keltskou oblastí. Nález se nachází v kolínském muzeu.

Mapa

Poloha

Vyvýšené místo se nachází v severovýchodní části obce.

GPS: 50°2'21.240"N, 15°21'52.040"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK