Cesty a památky

Kolínsko » Vyšehořovice » kostel sv. Martina (zřícenina)

kostel sv. Martina (zřícenina)
*

Vyšehořovice, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely románské

Původní jednolodní pozdně románský kostel z 2. poloviny 13. století (80. léta ?), postavený vyšehradskou kapitulou. Některé již nezjistitelné opravy se zřejmě vztahují k listině z roku 1329 (nalezené v oltáři při vyklízení kostela v roce 1769). V druhé polovině 14. století byl kostel pozdně goticky upraven a rozšířen o přístavbu věže před západním průčelím. V roce 1677 kostel vyhořel a až v roce 1769 bylo přistoupeno k odstranění částí vyhořelé stavby a výstavbě nového barokního kostela.

Dodnes se z původního kostela dochovala věž, dnes stojící před severním průčelím nového kostela, upravená barokně, a samostatně stojící zříceniny čtvercového románsko-gotického presbytáře, postaveného z řádkových pískovcových kvádrů. Jižní i severní stěna presbytáře je lemována románským obloučkovým vlysem, ve východní stěně je úzké, raně gotické okénko, ukončené rojlalokem a ozdobené v hrotitém záklenku tesanými vinnými listmi. V jižní stěně je široké gotické okno s lomeným záklenkem, dodatečně proražené ve 2. polovině 14. století. Ve vrcholu východního štítu se zachovala kamenná deska s vytesaným otvorem ve tvaru kříže, který osvětloval spolu s dalšími dvěma okénky prostor bývalého krovu.

Ve druhém patře kostelní věže se dochoval zazděný sedlový kamenný portál z počátku 15. století s rovným, v koutech segmentově ukončeným nadpražím; původně vedl z věže do krovu starého kostela. Vnitřek presbytáře je sklenut těžkou křížovou klenbou bez žeber, triumfální oblouk je hrotitý, nasazený na patku, profilovanou obloukem a výžlabkem. V severní stěně je raně gotický sanktuář ukončený lomeným záklenkem (do roku 2014 zazděný) z poloviny 13. století a vedle něho je velký, bohatě zdobený gotický sanktuář z druhé poloviny 14. století. Další původní výklenek, zakrytý kamennou deskou, se zachoval ve východní stěně presbyteria.

Na jižní straně presbytáře roste mohutný břečťan, který v roce 1913 zasadil zdejší dlouholetý farář Jan Houdek. Jeho hrob se nachází před presbytářem.

Prohlášení za památku

Zříceniny původního kostela sv. Martina byly zapsány 31. 12. 1966 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 42183/2–2195.

Fotogalerie

Vyšehořovice - kostel sv. Martina (zřícenina), pohled na presbytář od jihu (2018)Vyšehořovice - kostel sv. Martina (zřícenina), pohled na presbytář od jihovýchodu (2018)Vyšehořovice - kostel sv. Martina (zřícenina), pohled na presbytář s věží současného kostela (2018)Vyšehořovice - kostel sv. Martina (zřícenina), presbytář s věží (2018)Vyšehořovice - kostel sv. Martina (zřícenina), okno ve východní stěně presbytáře (2018)Vyšehořovice - kostel sv. Martina (zřícenina), pohled do presbytáře od západu (2018)Vyšehořovice - kostel sv. Martina (zřícenina), presbytář (2018)Vyšehořovice - kostel sv. Martina (zřícenina), sanktuáře v severní stěně presbytáře (2018)

Zdroj informací

Farní kronika uložená ve Státním oblastním archivu Praha-východ ve fondu Fara Vyšehořovice.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zřícenina kostela sv. Martina stojí v sousedství nového kostela.

GPS: 50°7'2.150"N, 14°46'27.170"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK