Cesty a památky

Kolínsko » Vyšehořovice » zvonice u kostela sv. Martina

zvonice u kostela sv. Martina
**

Vyšehořovice, Zvonice a zvoničky

Zřícenina zvonice je v havarijním stavu s popraskanými zdmi, je ohrožena nezadržitelnou destrukcí zdiva.

Zříceniny pozdně gotické zvonice z 2. poloviny 15. století, upravené renesančně v letech 1562-9. Zvonice vyhořela spolu s kostelem sv. Martina v roce 1677 a poté již nebyla nikdy obnovena.

Mohutná hranolová dvoupatrová kamenná věž obdélného půdorysu o rozměru 11 x 8 metrů, vystavěná z místního pískovce. Síla zdiva dosahuje tloušťky 1,9 metru, ve zvonovém patře je prolomena do čtyř stran vysokými renesančními hrotitými okny s lomeným, vně okoseným ostěním, složeným z velkých otesaných kvádrů. Nad okny obíhá vyložená jednoduchá římsa obdélného průřezu, nesoucí zbytky renesanční křídlové atiky se stopami lizénových rámců, vystavěná z lomového kamene. Na ní se nacházely původně kamenné piniové šišky (poslední, uvolněná před několika lety ze severní stěny, je uložena na obecním úřadu). Na severní a východní straně je prolomeno přízemí malým obdélným okénkem s kamenným ostěním, vlastní segmentově sklenutý vstup se nachází v přízemí východní stěny. Podél těchto sten obíhá nízký, okosený sokl, který je vlevo od vstupu odsekán; čtvercové kapsy ve zdivu nasvědčují tomu, že zde stál zřejmě přístavek. Vnější stěny nesou zbytky omítky se stopami původních psaníčkových sgrafit a zbytky listového vlysu.

Při přestavbě v 2. polovině 16. století došlo ke změně zastřešení z původního jehlancového na plochou střechu, jejíž odvodnění zajišťoval žlábek, ústící otvorem uprostřed jižní strany atiky.

Vnitřek zvonice je bez stropu i podlaží, ve stěnách jsou patrny čtvercové kapsy pro trámy a další pomocné konstrukce. Pod podlahou přízemí se nachází vyzděný renesanční sklípek, jehož funkce u zvonice zůstává zatím neobjasněna (jeho část je zavalena).

Tento typ zvonice s renesanční atikou je v Čechách velmi neobvyklý, setkáváme se s ním zejména v prostředí slovenských měst.

Prohlášení za památku

Zvonice byla zapsána 31. 12. 1966 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 42183/2–2197.

Fotogalerie

Vyšehořovice - zvonice, pohled od severozápadu (2018)Vyšehořovice - zvonice, pohled od jihu (2018)Vyšehořovice - zvonice, pohled od jihovýchodu (2018)Vyšehořovice - zvonice, pohled od severovýchodu (2018)Vyšehořovice - zvonice, okno v jižní stěně (2018)Vyšehořovice - zvonice, sgrafita v přízemí severní stěny (2016)Vyšehořovice - přízemí severovýchodního nároží (2018)Vyšehořovice - zvonice, vnitřek s lešením (2018)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Michael Rykl: Proměny a souvislosti středověkých staveb ve Vyšehořovicích u Českého Brodu, in Castellologica Bohemica 4, Praha 1994, 1. 6. 2009

Mapa

Poloha

Zvonice stojí západně od kostela sv. Martina v zahradě bývalé fary.

GPS: 50°7'2.590"N, 14°46'25.280"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK