Cesty a památky

Kolínsko » Záboří nad Labem » dům čp. 57

dům čp. 57
*

Záboří nad Labem, Venkovské domy, Zděné stavby

Venkovský dům, pocházející ve svém jádru z konce 18. století s mladšími stavebními úpravami koncem 19. století (ve štítu uvedený letopočet 1889).

Přízemní obytné stavení je trojdílné dispozice komorového typu, přízemní, zděné částečně z lomového kamene (opuka), částečně z pálených cihel (štíty, některá nároží apod.), omítnuté hladkou fasádou okrové a bílé barvy (opadává). Čelní průčelí domu obrácené do ulice je trojosé, novodobá okna jsou dvoukřídlá členěna na osm tabulek (původní stará okna majitel uchoval s dochovanou datací 1856). Východní nároží domu je zaoblené. Z něj vystupuje zbytek původní kamenné zídky. Trojúhelníkový štít je od přízemí oddělen masivní římsou krytou stříškou z bobrovek. Vlastní štít ohraničuje rám mírně vystupující z omítky. V jeho horní třetině je prolomeno půlkruhové okénko orámované šambránou. Nad ním ve štukovém poli v reliéfu vystupuje datace 1889. Střecha domu je sedlová krytá bobrovkami.

Interiér obytné budovy si uchoval tradiční trojdílné členění komorového typu. V úzké síni klenuté plochou segmentovou klenbou se dochovala původní podlaha vydlážděná z kamene. V interiéru světnice a zadní světničky, nacházející se vpravo od síně, je hodnotným stavebním prvkem dochovaný nabílený trámový strop s překládaným záklopem a původní prkenné podlahy ze širkých prken. Vstupní dveře do světnice, umístěné v hluboké špaletě se segmentovým záklenkem, jsou jednokřídlé, výplňové s dochovaným krabicovým zámkem a dekorativně ztvárněnými části pantů. Zadní světnička má zaoblený východní roh, včetně prkenné podlahy (kopíruje zaoblené nároží). Vlevo od síně je třetí komorový díl domu (do komory vedou ze síně dva vchody) rovněž s dokladem původní prkenné podlahy a nabíleným trámovým stropem s překládaným záklopem. V domě nebyla do roku 2009 zavedena elektřina.

Na obytné křídlo domu navazuje hospodářská část skládající se z komůrky (vchod z komory), skladovací místnosti, prostory chlévu a stodůlky. Skladovací místnost je úzká prostora s velmi plochou segmentovou klenbou, v chlévě je segmentová klenba do traverz (stájová klenba). Prostora za chlévem sloužila jako stodůlka.

Pozemek, na kterém objekt stojí je ohraničen ohradní kamennou zdí, vstup do dvora umožňují široká dřevěná dvoukřídlá vrata a vrátka.

Dům je unikátní ukázkou původní historické stavby s minimálními novodobými zásahy.

Prohlášení za památku

Dům čp. 57 byl 15. července 2004 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 101106.

Fotogalerie

Záboří nad Labem - dům čp. 57, štítové průčelí (2018)Záboří nad Labem - dům čp. 57, celkový pohled (2018)Záboří nad Labem - dům čp. 57, nádvorní průčelí (2018)

Mapa

Poloha

Venkovský dům čp. 57 se nachází severně od kostela (naproti obecnímu úřadu).

GPS: 50°1'30.800"N, 15°20'57.960"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK