Cesty a památky

Kolínsko » Záboří nad Labem » Mariánský sloup

Mariánský sloup
*

Záboří nad Labem, Sochy a sousoší

Barokní sloup postavený nákladem zdejšího faráře P. Karla Haina v roce 1739. V roce 1876 byl sloup poprvé opraven nákladem zábořské farnosti kameníkem Čeňkem Šebelkou z Týnce nad Labem, který současně kolem něj postavil na náklady obce plůtek. Zahrádku za plůtkem a 4 lípy okolo vysadil pan lesní Josef Slavíček. V roce 1885 a 1895 byl sloup průběžně opravován, práce provedl technický příručí zdejšího cukrovaru František Tomek. V roce 1913 inicioval další opravu nově založený Spolek okrašlovací a jako majitel díla se přihlásila obec Záboří. V roce 1923 byl sloup poprvé odborněji restaurován kolínským sochařem Josefem Kindlem, který odstranil veškeré novější barevné nánosy a neodborné zásahy. Opravené dílo bylo slavnostně vysvěceno 15. srpna 1923 kutnohorským vikářem Františkem Pekárkem za účasti členů sportovního katolického spolku Orel z Kolína. Další dílčí opravu provedl až v roce 1970 akademický sochař Miroslav Smrkovský, který doplnil některé zvětralé části a upozornil na celkově špatný stav památky. V roce 1988 byl sloup v havarijním stavu a hrozil rozpadnutím. K záchraně došlo až v letech 2004-07, kdy byl sloup restaurován akademickým sochařem Josefem Pospíšilem z Kutné Hory, který konzervačně ošetřil torzo sochy Panny Marie (dnes uložené v interiéru kostela sv. Prokopa) a podle rekonstruovaného modelu zhotovil její kopii.

Sloup tvoří zděný kamenný podstavec, na kterém stojí hranolový sokl z šedého jemnozrnného pískovce, ukončený profilovanou římsou. Na přední (západní) straně soklu je deska z roku 1885 z bílého kararského mramoru s konkávně vykrojenými nárožími a zlaceným nápisem: V KAŽDÉM SOUŽENÍ A / ÚZKOSTECH / PŘIMLOUVEJ SE ZA NÁS / SV. BOŽÍ RODIČKO / BEZ POSKVRNY HŘÍCHU / POČATÁ, která překrývá starší nápis vytesaný přímo na soklu: ORODUJ ZA NÁS SV. B. RODIČKO, ABYCHOM HODNI UČINĚNI BYLI ZASLÍBENÍ KRISTOVÝCH. Na zadní (východní) straně soklu jsou těžko čitelné pozůstatky nápisu se jménem stavitele a roku postavení: [---] 1739 C(AROLUS) H(AIN) [---], původně: POSTAVIL LÉTA PÁNĚ 1739 P. KAREL HAIN, DRUHÝ FARÁŘ ZÁBOŘSKÝ. OBNOVIL ROKU 1876 PŘISPĚNÍM A POMOCÍ CTITELŮ BOHORODIČKY OSMÝ NÁSTUPCE JEHO. Nápisy byly původně opatřeny i obě boční pole, po nich se ovšem nic nedochovalo. Na jižní straně byl nápis: KDO POSLOUCHÁ MNE, NEBUDE ZAHANBEN A KTEŘÍ PRACUJÍ VE MĚ, NEBUDOU HŘEŠITI, na severní straně pak nápis: KDO BY MĚ NALEZL, NAJDE ŽIVOT A OBDRŽÍ SPASENÍ OD HOSPODINA. Na soklu je osazen nízký podstavec se skosenými rohy, na kterém je zbytek železné konzolky, původně nesoucí lampu. Na podstavci je usazen profilovaný dřík, nesoucí vysoký románský sloup z červeného pískovce, pocházející původně z výbavy kostela sv. Prokopa, ukončený barokní korintskou hlavicí s akantovými listy a profilovanou římsou z jemnozrnného žlutého pískovce. Na ní stojí kopie sochy Panny Marie Immaculaty v životní velikosti, postava je esovitě zvlněná s bohatě nařaseným šatem a sepjatýma rukama, kolem hlavy má kovovou svatozář s dvanácti hvězdami a u paty zeměkoule je kovový srpek měsíce s lidskou tváří. Kopie sochy z let 2005-06 od akademického sochaře Josefa Pospíšila je zhotovena ze žlutého, jemně až středně zrnného pískovce, pocházejícího z lomu Libná u Nového Města nad Metují.

Prohlášení za památku

Mariánský sloup byl 31. 12. 1966 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 22648/2–1225.

Fotogalerie

Záboří nad Labem - Mariánský sloup (2018)Záboří nad Labem - Mariánský sloup, socha Panny Marie (2018)Záboří nad Labem - Mariánský sloup, detail  (2018)Záboří nad Labem - Mariánský sloup, nápisová deska (2018)Záboří nad Labem - Mariánský sloup, letopočet a moogram autora na zadní straně podstavce (2018)Záboří nad Labem - originál sochy Panny Marie, dnes v kostele (2009)

Zdroj informací

Načeradská P.: Nápisy okresu Kutná Hora, str. 323. Vydal Ústav dějin umění AV ČR. Praha 2002.

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 1, str. 497 - 501. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2018.

Mapa

Poloha

Mariánský sloup stojí na návsi u kostela sv. Prokopa, před domy čp. 30 a 31.

GPS: 50°1'27.170"N, 15°20'56.570"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK