Cesty a památky

Kolínsko » Záboří nad Labem » venkovská usedlost čp.29

venkovská usedlost čp.29
*

Záboří nad Labem, Venkovské domy, Zděné stavby

Venkovská usedlost z konce 19. století, která se skládá z obytného stavení, stáje a chlévu, špýchárku, zděné kolny a domku (dílny) v zahradě, doplněná ohradní zdí s brankou a dvěma vjezdy. Štuková fasáda byla upravena v první polovině 20. století.

Obytné stavení obdélného půdorysu je situované po pravé straně vjezdu, štítově orientované do návsi, zděné z lomového kamene, částečně z pálených cihel, ve dvorním a hlavním štítovém průčelí opatřenýé hladkou fasádou okrové barvy, nároží jsou zvýrazněna širokou bosáží bílé barvy. Čelní průčelí je trojosé se třemi dvoukřídlými segmentově ukončenými okny členěnými na šest tabulek, okna jsou orámována šambránou bílé barvy. Trojúhelníkový štít je oddělen od přízemí masivní římsou krytou stříškou z bobrovek, vlastní štít okrové barvy je ohraničen pásem bílé barvy mírně vystupujícím z omítky, z jednotlivých rohů vybíhá plastický motiv čtvrtiny slunečního kotouče rovněž bílé barvy. V horní třetině štítu jsou prolomeny dvě menší dvoukřídlá okénka zvýrazněná segmentovou nadokenní římsou. Obytné stavení je kryto sedlovou střechou s eternitem.

Na obytné křídlo domu v ose navazuje mladší hospodářská část, která však nekopíruje jeho celou štítovou stěnu. Úroveň hřebene střechy je vyšší než vlastního obytného stavení. Povrch hospodářské budovy je opatřen hladkou omítkou šedé barvy, skládá se z prostory komory s vlastním topeništěm, chlévů a stodůlky. Vstupní dveře do chléva jsou prkenné jednokřídlé s jednoduchými trámkovými zárubněmi, vedle nich z obou stran byly umístěny dvě jednoduchá okna a třetí větší otvor na vhazování sena uzavřený prkenným bedněním. Nad vstupem a všemi otvory jsou prolomeny drobné větrací otvůrky mající funkci holubníku. Prostora za chlévem sloužila jako stodůlka. Široký vjezd ze dvora do stodůlky je uzavřen mohutnými dvoukřídlými prkennými vraty, přičemž v pravém křídle jsou vsazena dvířka. Střecha hospodářské části je sedlová, krytá pálenými taškami. 

Zděný špýchar je přízemní, obdélný, orientovaný proti obytnému stavení, okapově otočen k místní komunikaci. Hlavní štítové průčelí a okapové průčelí směrem k návsi má hladkou fasádu okrové barvy, orámovanou pásem bílé barvy mírně vystupujícím z omítky. Trojúhelníkový štít je stejně jako u obytného stavení oddělen od přízemí římsou krytou bobrovkami. V horní třetině štítu je prolomen menší segmentově ukončený otvor orámovaný šambránou. Střecha stavení je sedlová krytá bobrovkami.

Soubor staveb usedlosti reprezentuje historickou zástavbu obce v dané oblasti s minimálními novodobými stavebními zásahy a urbanisticky zcela zapadá do prostoru návsi.

Prohlášení za památku

Venkovská usedlost čp. 29 byla 20. listopadu 1987 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 16157/2-3534.

Fotogalerie

Záboří nad Labem - dům čp. 29 (2009)Záboří nad Labem - dům čp.29 (2009)

Mapa

Poloha

Venkovská usedlost čp. 29 stojí v jižní části obce u kostela sv. Prokopa.

GPS: 50°1'26.586"N, 15°20'59.275"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK