Cesty a památky

Kolínsko » Zahrady » Tuchorazský mlýn

Tuchorazský mlýn
*

Zahrady, Industriál, Mlýny

Na bráně mlýna je uveden letopočet 1713, pravděpodobně však uvádí pouze přestavbu staršího mlýna, neboť rybník je středověkého založení. Z 18. století se dochoval tento popis mlýna: "Předně jest zděný všechen a stavěný pod hrází rybníka od poledne na půlnoc. Složení s koly vodními, palečními a jinými potřebami troje. Totiž mlýny pro mletí mouk náležitě spraveny dva, jahelka jedna. Při hřídeli od jahelky pocházejícího stupy s štokem dřevěným tři.

O nejstarších majitelích se zprávy nedochovaly. V polovině 19. století tu byl mlynářem Jakub Čančík, který vlastnil nejen mlýn, ale i chalupu čp. 7. Za něho byla v roce 1864 při povodni protržena hráz rybníka a voda vzala i mlýnské kolo. Josef Čančík v roce 1884 mlýn prodal mlynáři Herfurtovi, další majitelé nejsou známí. Od roku 1928 vlastnil mlýn Karel Baška, který v něm pracoval až do 12. 12. 1961, kdy pro nemoc musel živnost zanechat, a od té doby je mlýn mimo provoz. Od roku 1962 mlýn vlastnily Československé pekárny a sloužil pouze k obytným účelům. Po úpravách a modernizaci slouží k obytným účelům dodnes.

Cenná je původní zděná brána* s půlkruhově zaklenutým vjezdem rámovaným ostěním z červeného nučického pískovce, v horní části oblouku ukončené klenákem s letopočtem 1713. Brána je ukončena profilovanou římsou ve tvaru stlačeného oblouku, krytá prejzy. Nároží je členěno pilastry, plochu nad obloukem vjezdu zdobí vykrajované zrcadlo. Dvoukřídlá dřevěná rámová vrata pocházejí z 19. století a mají paprskovitě vyskládané výplně.

Prohlášení za památku

Brána mlýna je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 36400/2–3465.

Fotogalerie

Pohled na mlýn pod hrází rybníka (2008)Brána mlýna (2009)Letopočet v klenáku brány (2009)

Mapa

Poloha

Mlýn čp. 17 stojí na východní straně hráze Mlýnského rybníka.

GPS: 50°2'59.280"N, 14°50'41.680"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK