Cesty a památky

Kolínsko » Zalešany » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Zalešany, Tvrze, Tvrze zaniklé

Kdy byla v Zalešanech postavena tvrz není známo, dle místní tradice se traduje, že již za vlády Vladislava II. kolem roku 1140. Poprvé se však připomíná v roce 1608, kdy ji David Horňatecký z Dobročovic prodává spolu se vsí a dvorem Karlovi Mrackému z Dubé; vznikla tedy pravděpodobně někdy po roce 1525, kdy Horňatečtí z Dobročovic získali Zalešany. Tvrz se připomíná ještě v roce 1622 v souvislostí s konfiskací majetku Karla Mrackého za účast na povstání v letech 1618–20. V roce 1624 byla tvrz i s příslušenstvím vrácena Karlově dceři Dorotě Marii a jeho vnukovi Karlu Eusebiovi Mrackému.

Tvrz zřejmě zpustla za třicetileté války, neboť v roce 1689 se vzpomíná pouze dvůr, který se v tomto roce spolu se vsí stal součástí svojšického panství Michala Osvalda Thuna. V areálu dvora však ještě na počátku 18. století stála vysoká kamenná věž, krytá jehlancovou střechou, která byla pozůstatkem tvrze. Později však zanikla i tato věž a její zdivo bylo pravděpodobně použito na stavbu hospodářských budov v areálu dvora.

Dvůr si v roce 1898 pronajal od Michaela Roberta Althana podnikatel Emil Heller, který zde v roce 1905 zřídil dnes již zaniklý závod Delicia. Kromě toho zavedl i nové způsoby hospodaření a patentově si nechal v roce 1921 chránit vlastní automatickou plečku. Na základě uzavření kupní smlouvy s Michaelem Karlem z Althanu dne 20. března 1926 ve Vídni se stává majitelem dvora, dopisem ze dne 9. července 1928 pak hraběti potvrzuje, že byl jeho majetek zapsán do pozemkové knihy a že mu děkuje za dlouholeté dobré vztahy. V roce 1939 byla na dvůr uvalena vnucená okupační správa, v roce 1945 byl vrácen Františku Hellerovi. V roce 1948 však majetek rodině zabavil komunistický režim a za následného využívání pro potřeby zemědělského družstva byl bez jakékoliv údržby zcela zdevastován. V roce 1990 restituovala trosky bývalého majetku sestra Františka Hellera, paní Věra Schultzová. V roce 2005 dvůr koupil akademický sochař Jaroslav Jelínek a zahájil postupnou opravu jako sídlo ateliérů společnosti ARCHKASO spol. s r. o.

Fotogalerie

Zalešany - zaniklá tvrz, konírna bývalého dvora (2019)Zalešany - zaniklá tvrz, konírna bývalého dvora (2019)Zalešany - zaniklá tvrz, konírna bývalého dvora (2010)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Hampl S.: Zalešany, pamětní kniha II. Vydal obecní úřad v Zalešanech, 2005.

Mapa

Poloha

Dvůr čp. 15 s pozůstatky tvrze stojí nad železniční zastávkou.

GPS: 50°2'5.770"N, 15°0'38.010"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK