Cesty a památky

Země poznané » Velká cesta Lotyšskem » KURZEMSKO (KURZEME)

KURZEMSKO (KURZEME)

Velká cesta Lotyšskem (červen 2014, Lotyšsko)

24. června 2014

Kurzemsko je západní region dnešního Lotyšska, který se do roku 1918 nazýval Kuronsko. Do té doby totiž Lotyši neměli vlastní stát a žili v několika historicky svébytných celcích. Konkrétně tento region byl od pradávna osídlen kurskými kmeny, kteří coby zdatní mořeplavci a obchodníci ovládali od 7. století celé východní pobřeží Baltského moře. Později se území dostalo pod vládu Řádu německých rytířů a samostatné Kuronské vévodství, úzce napojené na Polsko-litevské knížectví, vzniklo až po tak zvané Livonské válce v roce 1561. Na konci 18. století se pak po třetím dělení Polska stalo coby Kuronská gubernie na necelých 150 let součástí Ruského impéria.

Do města Kuldīga [Kuldýga] jsme přijeli 23. června v podvečer, kdy vrcholí v celém Lotyšsku oslavy svátku Lígo a v noci z 23. na 24. června (Svatojánská noc) se zde běhá po celé zemi známý běh naháčů. Ti každoročně vybíhají z mostu přes řeku Ventu ve 3:00 ráno, spousta zcela nahých lidí se nocí žene na druhý břeh řeky, kde se poddají ledové koupeli ve vodopádu a přijímání síly matky země válením sudů v trávě. Zbytek noci pak část tráví u ohňů, které hoří až do východu slunce, část (zejména mladších) pak hledáním kvítku kapradiny (která nikdy nekvete ovšem), což má přinést páru štěstí a věčnou lásku. Zlé jazyky tvrdí, že do 9 měsíců po svátku Lígo se v Lotyšsku vždy zvýší porodnost z toho hledání kapradinového květu.

Ráno nejprve navštěvujeme staré město, o kterém pocházejí písemné zprávy už z roku 1230. Tehdy se ovšem jmenovalo Goldingen a v roce 1368 se stalo členem Hansy. Dnes představuje v baltských státech ojediněle zachovaný urbanistický soubor staveb ze 17. až 19. století, proto od roku 2011 aspiruje na zápis mezi památky UNESCO. Historickou paralelu připomíná na pěší zóně dílo Teleport z roku 2013. Zobrazuje legendárního kuronského vévodu Jakuba, který prostupuje clonou času. Opodál stojí cihlový luteránský kostel sv. Anny z počátku 20. století a také nejstarší kostel ve městě, zasvěcený sv. Kateřině. Postaven byl v roce 1252 a v minulosti byl hlavním pohřebištěm kuronských vévodů. Jeho interiér zdobí řada manýristických oltářů a nízké sloupy ho rozdělují na tři stejně široké lodě. Ty jsou sklenuté pozdně renesanční klenbou, která v Lotyšsku nemá srovnání. Na jeho 34 metrů vysoké věži visí zvon ze 16. století a od něj se otevírá vyhlídka na celé město. Mimochodem přezdívá se mu také Lotyšské Benátky, protože několik domů stojí přímo na břehu říčky Alekši. Ta na okraji města, nedaleko před soutokem s řekou Venta, tvoří nejvyšší lotyšský vodopád s výškou 4,5 metru. Z roku 1874 pochází jedinečná technická památka, 164 metry dlouhý cihlový most překračující řeku Ventu. Ta pramení v Litvě a tady protéká širokým, mělkým údolím. Přesto na ní naleznete úplně nejširší evropský vodopád. No my bychom asi tyto peřeje vodopádem nenazvali, ale v rovinatém Lotyšku je tomu jinak. Tak zvaný Ventas rumba je široký neuvěřitelných 270 metrů a jeho výška dosahuje necelé 2,5 metry. Kolem vodopádu byl před 400 lety vykopán kanál, z kterého se dodnes dochoval hluboký příkop, zaplavovaný vodou z řeky. Za panování vévody Jakuba totiž byla na počátku 17. století velmi rozšířena lodní doprava a aby mohly lodě proplouvat až do správního města Skrunda, bylo nutno vodopád obeplout. Na těžkou práci při hloubení kanálu byli tehdy využitu turečtí zajatci.

V našem putování pokračujeme na východ, k oblíbené vodácké řece Abavě. A zastavíme se hned u dalšího tak zvaného vodopádu. Jmenuje se Abavas rumba a je široký 35 metrů. Jeho výška necelý jeden metr je opět mírně řečeno úsměvná, ale Lotyši svoje vodopády prostě milují. V údolí Abavy leží městečko Sábile, kam míříme za nejsevernějšími evropskými vinicemi. Město samotné má přes 750 let starou historii a vždy patřilo k obchodním a řemeslným centrům Kuronského vévodství. Z památek se dochovala synagoga z roku 1890 a luteránský kostel ze 16. století. Největší pozoruhodností je ovšem zdejší Viničná hora. Historie pěstování vína v Sábile sahá až do poloviny 17. století a dnes je jediným místem s vlastní produkcí vína v celém Pobaltí. Sabilská Viničná hora je zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů jako nejsevernější evropská vinice. Leží v nadmořské výšce 115 metrů a na stráni s výškou 33 metry naleznete na ploše 1,5 hektaru vinohrad s 850 rostlinami celkem 25 druhů vína. Vinice zanikla v období Ruského impéria a byla obnovena za první lotyšské republiky v roce 1936. Víno, které se zde vyrábí bohužel nelze koupit v žádném obchodě. Je ho tak málo, že ho lze ochutnat jen na místních vinařských slavnostech. Ty se ale každoročně konají až poslední týden v červenci a my jsme zde byli bohužel již v červnu. Nemohli jsme se ale smířit s tím, že odjedeme, aniž bychom zdejší víno ochutnali. Vyhledali jsme proto majitele vinařství Abavas, pana Mártinše Barkánse, který svou firmu založil v roce 2010 a inspiraci hledal u nás na Moravě. Jde o malý rodinný podnik, který důsledně dbá na ekologické hospodářství a trvale udržitelný rozvoj.

S Kurzemskem jsme se rozloučili na romantickém zámku Jaumnoku. Ten byl dokončen v roce 1901 podle projektu německého architekta Wilhelma Bockslaffa a jako své letní sídlo si ho nechal vystavět rižský primátor Džordž Armitsted. Později se dostal do majetku několika bohatých rodin, kterým ale byl v roce 1940 zabaven a během druhé světové války sloužil jako vojenský lazaret. Po rekonstrukci je dnes v zámku umístěna pobočka lotyšského lesnického muzea. Po prohlídce zámku odjíždíme do Rigy, abxchom se přichystali na odjezd do východních teritorií země.

Fotogalerie

 Kuldīga - střed města s radnicí Kuldīga - historické domy ve městě Kuldīga - luteránský kostel sv. Anny Kuldīga - klenby v kostele sv. Kateřiny Kuldīga - street art Kuldīga - cihlový most přes řeku Ventu Kuldīga - vodopád Ventas rumba Kuldīga - koupání ve vodopádu Ventas rumba Kuldīga - běh naháčů o Svatojánské noci během svátku Lígo Kuldīga - běh naháčů o Svatojánské noci během svátku LígoVodopád řeky Abavy (Abavas rumba)Sábile - luteránský kostelSábile - synagogaSábile - Viničná horaZámek JaunkomokuZámek Jaunkomoku, lovecký sál

OBJEKTIV ČT

následující článek: PODÉL DAUGAVY (GAR DAUGAVU)

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK