Cesty a památky

Kolínsko » Bořetice » Lůmek na Vysockém potoce u Bořetic - VKP

Lůmek na Vysockém potoce u Bořetic - VKP

Bořetice, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Lůmek na Vysockém potoce u Bořetic byl vyhlášen na rozloze 0,1686 ha z důvodu ochrany kompaktního skalního výchozu granátického serpentinitu (hadce) v rulách kutnohorského kristalinika, s četnými, na povrch vystupujícími pyropy (granáty) o velikosti okolo 3 mm, spadající do Běčvársko – Dobešovického hadcového pásma.

Lůmek je zajímavým pozůstatkem po průmyslové těžbě místních granátů (zvaných „Kolínské granáty“), které se zde dobývaly od poloviny 18. do počátku 19. století. V okolí jsou další lokality s výskytem pyropů – lůmek u Bečvár, údolí Jordán u Sedlova a údolí Polepky mezi Ratboří a Hranicemi (Granátnice).

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b), registrován byl zápisem do seznamu VKP Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kolín dne 8. března 2000.

Fotogalerie

Bořetice - Lůmek na Vysockém potoce (2009)Bořetice - serpentinit s pyropy (sbírka Jakuba Myslivečka)Bořetice - serpentinit s pyropy (sbírka Jakuba Myslivečka)

Zdroj informací

Běhal Z., Novák F., Pauliš P., Pejša J.: Historická naleziště českého granátu (pyropu) na Kolínsku A jejich mineralogie, Práce muzea v Kolíně. Vydalo Regionální muzeum v Kolíně 2000.

Pejša J., Rus I., Vonička P.: Geologicko paleontologické významné krajinné prvky, Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. Vydal MÚ Kolín 2011.

Mapa

Poloha

Významný krajinný prvek leží asi 150 metrů severně za vsí na pravé straně zaříznuté nivy Vysockého potoka v nadmořské výšce 308 metrů. Příchod je po neznačené cestě odbočující ze silnice do Bohouňovic I za posledním domem k severu.

GPS: 49°58'22.529"N, 15°10'1.327"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK