Cesty a památky

Kolínsko » Černé Voděrady » mlecí kameny

mlecí kameny
**

Černé Voděrady, Industriál, Mlýny

Celkem 45 (z nichž je 27 viditelných, zbylé jsou pod nánosy zeminy) válců z hrubozrnné žuly s živcovými peckami, pocházející ze 13. - 16. století. Válce mají průměr 80 až 125 cm, výšku 35 až 65 cm a hmotnost 460 do 2100 kg. Některé mají uprostřed jamku, jiné dlaby v řadě za sebou. Ve skalní stěně vzdálené 70 m od kamenů je patrný nedokončený žulový kotouč přecházející do čtyřhranu a další tři čtverhranné balvany připravené k otesání a následnému svalení k ostatním u potoka.

Vzhledem k tomu, že jejich velikost je několikrát větší než u mlýnských kamenů, určených k rozemílání obilí, a s ohledem na materiál, z kterého jsou vytesány, se jedná o pozůstatky výroby mlecích kamenů (žernovů) pro drcení rudy v nedaleké Stříbrné Skalici (stříbro), Kutné Hoře (stříbro) nebo Mnichovicích (zlato). Jedná se o jediné podobné naleziště v České republice a významnou technickou památku.

Jako zcela mylné je třeba odmítnout starší úvahy, že jde o pozůstatky starého slovanského kultovního místa. Záhadalogové se domnívají, že tyto kameny byly původně poskládány do zužujícího se sloupu, na jehož vrcholu stávala soška pohanského bůžka (podobný sloup údajně stával v Praze Na Slupi). Hypotézu o slovanském obětišti má potvrzovat obrovský přírodní balvan, ve kterém je vytesána sedadlovítá prohlubeň, a další velký plochý kámen na kopci nad nalezištěm kamenných valců. V tomto kameni je pravidelná kruhovitá mísa o hloubce 30 cm a s průměrem 75 cm, která je téměř stále plná vody. Slované totiž často věštili z vody a hádali z vysychání tekutin o případné úrodě či neúrodě. K tomu všemu dopomáhá i název blízké vesnice Voděrady (Černé), který by mohl vzniknout jako „Z – vody – rady“.

Prohlášení za památku

Mlecí kameny jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 23878/2–3425.

Fotogalerie

Černé Voděrady - mlecí kameny (2010)Černé Voděrady - mlecí kameny (2007)Černé Voděrady - mlecí kameny (2007)Černé Voděrady - mlecí kameny (2007)Černé Voděrady - mlecí kameny (2007)Černé Voděrady - mlecí kameny, lom (2007)

Zdroj informací

Kudrnáč, J.: Polotovary mlýnských kamenů u Zvánovického potoka na černokostelecku, Archeologické rozhledy XXXV, str. 646-655. Praha 1983.

Mapa

Poloha

Mlecí kameny leží jihozápadně za vsí v Haberském údolí (399 m. n. m.), kterým protéká Zvánovický potok. Přístup k nim je po zelené turistické značce, 100 metrů proti proudu potoka od můstku na silnici mezi Černými Voděrady a Zvánovicemi. U potůčku, ústícího do Zvánovického potoka o kousek výše leží dalších šest kamenů, porůznu ještě dalších pět.

GPS: 49°56'36.960"N, 14°47'27.830"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK