Cesty a památky

Kolínsko » Černíky » kaple sv. Václava

kaple sv. Václava
*

Černíky, Kaple a kapličky

Barokní kaple z roku 1760, postavená nákladem místního sedláka Václava Kadeřávka za finanční podpory majitelky panství Marie Terezie Savojské. V roce 2017 byla kaple opravena při příležitosti udělení Černíkám obecního znaku.

Drobná stavba obdélného půdorysu se zaoblenými rohy, orientovaná odsazeným polokruhovým presbytářem k jihu. Severní vstupní průčelí vrcholí výrazným, dekorativně pojatým štítem s bohatou výzdobou, která ho pomocí říms člení do dvou pater. V horním patře je otvor pro zvon, spodní patro je členěno volutami a uprostřed probráno dnes prázdnou nikou. Stěny se otevírají jedním půlkruhově ukončeným oknem v profilované šambráně se zdůrazněným klenákem, presbytář je členěn dvěma slepými okny stejného typu. Stěny jsou dále členěny zeleně natřenými čabrakovými pilastry s lambrekýny, soklem a výraznou profilovanou římsou. Loď kaple je kryta sedlovou střechou, presbytář valbovou střechou, jehlancovitě ukončenou. 

Kaple spadá pod správu Řimskokatolické farnosti Český Brod v Kolínském vikariátu, bohoslužby se zde nekonají.

Prohlášení za památku

Kaple sv. Václava byla 3. května 1958 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 24777/2–1805.

Fotogalerie

Černíky - kaple sv. Václava od severovýchodu (2018)Černíky - kaple sv. Václava od východu (2018)Černíky - kaple sv. Václava od jihu (2018)Černíky - kaple sv. Václava od jihovýchodu (2018)Černíky - kaple sv. Václava, interiér (2018)Černíky - kaple sv. Václava, klenba (2018)Černíky - kaple sv. Václava před opravou (2008)

Mapa

Poloha

Kaple stojí na návsi v centru obce.

GPS: 50°6'4.380"N, 14°49'14.430"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK