Cesty a památky

Kolínsko » Černíky

Černíky
Černíky - znak obce (2018)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1293, kdy se v listině královny Guty (Jitky) Habsburské Černíky zmiňují jako součást hmotného zabezpečení kostela v Lysé nad Labem. V roce 1340 patřila jedna část obce Vyšehradské kapitule, jejíž majetek císař Zikmund v roce 1437 zastavil Jindřichovi ze Stráže. V roce 1499 svolil král Vladislav Jagellonský na základě žádosti Jaroslava ze Šelmberka o připojení této části vsi k přerovskému panství. O majitelích druhé části vsi víme to, že ji vlastnil v roce 1436 Jan Chyba z Chlumu a v roce 1503 je vzpomínána při dělení majetku po Jindřichovi Smiřickém ze Smiřic jako příslušenství panství Lysá nad Labem. V roce 1535 tuto druhou část vsi vlastnil Jiřík Vachtl z Pantenova, který ji připojil ke svému panství Kounice. V roce 1562 pak byl ke Kounicím připojen i přerovský díl Černík, který na základě směny získal Zdeněk Vachtl z Pantenova. Při prodeji kounického panství v roce 1601 je jako jeho součást jmenována celá ves Černíky jako jeden celek. V majetku Kounic zůstaly Černíky až do zrušení patrimoniální správy v roce 1850.

V letech 1850 - 1960 náležely Černíky jako samostatná obec do okresu Český Brod, v roce 1960 byly při reorganizaci státní správy přiřazeny do okresu Nymburk, od roku 2021 jsou součástí okresu Kolín.

Původ názvu

Jméno Černíky vzniklo z původního Črmníky, což byla osada Črmníků nebo Črmníkovy rodiny. Příjmení Črmník vzniklo přidáním přípony –ík k slovnímu základu črmný (červený).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 3. května 2018 usnesením č. 8 schválen znak a prapor obce. Autorem znaku je heraldik Stanislav Kasík a jedná se o tak zvaný „mluvící znak“. Tvoří ho stříbrno-zlatě polcený štít, vpravo s černou orlicí se zlatým, jetelovitě zakončeným perizoniem na křídlech a se zlatou zbrojí a jazykem (přemyslovská orlice sv. Václava, kterému je zasvěcena místní kaple), vlevo pak černou kančí hlavou (znak pánů ze Šelmberka, majitelů obce) nad modrou růží se zlatým semeníkem (znak pánů ze Stráže, majitelů obce). Vlajku tvoří bílý žerďový pruh široký třetinu délky listu a žluté pole. V bílém pruhu je černá plamenná orlice a ve žlutém poli je černá kančí hlava nad modrou růží se žlutým semeníkem.

Administrativní údaje

Černíky jsou dnes samostatnou obcí, katastrální výměra činí 3,87 km² a žije zde 159 stálých obyvatel (1. ledna 2021.

Fotogalerie

Černíky - obec na mapě III. vojenského mapování 1877-78 (© Agentura ochrany přírody a krajiny - AOPK ČR)Černíky - pohled od jihu (2008)Černíky - náves s kaplí (2008)Černíky - domy na návsi (2008)

Odkaz

www.obec-cerniky.cz

Mapa

Poloha

Černíky leží 4 kilometry severozápadně od Českého Brodu (28 kilometrů severozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 237 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK