Cesty a památky

Kolínsko » Černíky » statek čp. 2 "Holečkovský"

statek čp. 2 "Holečkovský"

Černíky, Venkovské domy, Zděné stavby

Původně pozdně středověký statek zvaný „Holečkovský“ z 2. poloviny 15. století, který zpustl v průběhu třicetileté války. Ve 2. polovině 17. století je znám jako jeho majitel Jan Mazač, v letech 1694-97 Jan Diviš, v letech 1697-1700 Jan Rosivka a od roku 1700 opět Jan Mazač (zřejmě syn). Na počátku 70. let 18. století se skládal z obytného stavení, kde byla jedna světnice, komora a klenutý sklep, dále ze sklenutého špejchárku ve dvoře, koňské maštale, kravského chlíva, zděné kůlny, zděné stodoly, studny a ohradní zdi. Statek byl ve 2. polovině 19. století výrazně upraven a rozdělen na dva díly, jeho západní část dostala samostatné číslo popisné 28.

Ze statku se dochovala brána vjezdu do dvora s pozdně gotickým portálem, jehož půlkruhové zaklenutí je mírně převýšené; brána dnes náleží k domu čp. 28. Ostění portálu je sestaveno z tesaných pískovcových článků s okosenou hranou. Před bránou je zajímavý kruhový altánek z 1. třetiny 20. století.

Nejstarší částí usedlosti je obytný dům (dnes čp. 2) při východní straně dvora, jehož nedávno provedená razantní renovace zcela smazala původní středověký ráz objektu. Z původní stavby se tak dochoval pouze pozdně gotický portál s půlkruhovým záklenkem z konce 15. století, osazený ve vstupu do sklepa.

Fotogalerie

Černíky - statek čp. 2 (2008)

Zdroj informací

Kypta J., Šulc J., Veselý J.: Pozdně gotické kamenické prvky ve venkovských usedlostech na Nymbursku. Průzkumy památek XII, str. 97 - 120. Praha 2005.

Mapa

Poloha

Statek čp. 2 / čp. 28 stojí na jižní straně návsi.

GPS: 50°6'3.322"N, 14°49'15.452"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK