Cesty a památky

Kolínsko » Vykáň

Vykáň
Vykáň-znak obce (2018)

Dle tradice patřila Vykáň v průběhu 10. století ke slavníkovskému panství, neboť v poněkud nespolehlivé tzv. Nové kronice české od Přibíka Pulkavy z Radenína sepsané v 70. letech 14. století je zmiňována jako dědictví sv. Vojtěcha, které v roce 993 daroval břevnovskému klášteru. Jako jeho majetek je poprvé písemně doložen k roku 1183 a zůstala v držení kláštera až do konce husitských válek. V roce 1420 věboval Vykáň císař Zikmund spolu s 35 usedlostmi Janovi Vrbíkovi z Tismic. Od něho Vykáň v roce 1437 koupil Jindřich ze Stráže, který ji připojil k přerovskému panství, v jehož majetku zůstala až do roku 1608, kdy se stala součástí Trčkovského kounického panství. V průběhu třicetileté války byla obec, stejně jako další obce v okolí, vypálena švédskými vojsky generála Johana Gustafssona Banéra, rychle však byla obnovena. V roce 1760 získala kounické panství, a tedy i Vykáň, kněžna Marie Terezie Savojská, která ho připojila je k černokosteleckému lichtenštejnskému panství. Jeho součástí pak byla Vykáň až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850-55 náležela Vykáň krátce do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy), v letech 1855 - 1960 pak do okresu Český Brod a v roce 1960 byla po reorganizaci státní správy přiřazena do okresu Nymburk. Do něho náleží dodnes, ale od roku 2003 je pověřeným obecním úřadem k výkonu státní správy město Český Brod v okrese Kolín.

Osobnosti

Balvín Alois (* 1901 Vykáň - † 1980 Poděbrady) - hudebník, kapelník, skladatel a pedagog.

Původ názvu

Název obce pochází ze staročeského slova vykanie, což znamená povyk nebo vytí (může souviset s běžným výskytem vlků i v této části Čech v té době). Zajímavostí je, že v České republice není žádná druhá obec se stejným nebo podobným názvem. Písemný záznam názvu obce v minulosti velmi kolísal a objevuje se jako Wicain (1183), Wikani (1318), Bycan (1320), Wykan (1395), Wikan (1406), Bikan (1420), Vykaň (1437), Vikanie (70. léta 14. století, Nová kronika česká), Wykanie (1496), Vykáň (1542), Wykaň (1611), Wykan (1713), Wikan (1788) a nakonec od roku 1866 se ustálil současný název Vykáň.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 21. června 2018 usnesením č. 9 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu znaku i vlajky je Jan Tejkal. Znak tvoří zlato-červeně polcený štít, v pravé části je medvěd ve skoku, přirozené barvy s červenou zbrojí, vlevo zlatý obilný klas. Zlatá a červená barva odkazuje na lichtenštejnské panství, ke kterému Vykáň náležela, medvěd je atributem sv. Havla, patrona místního kostela, a obilný klas zemědělský charakter kraje, sochu sv. Donáta i selské grunty v obci. Vlajku tvoří list rozdělený uprostřed na žlutou žerďovou část a červenou vlající část, obsahující shodné figury jako znak.

Administrativní údaje

Vykáň je dnes samostatnou obcí, katastrální výměra činí 6,15 km² a žije zde 401 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Fotogalerie

Vykáň - pohled na střed obce od kostela sv. Havla (2008)

Odkaz

www.vykan.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK