Cesty a památky

Kolínsko » Vykáň » statek čp. 29

statek čp. 29

Vykáň, Venkovské domy, Zděné stavby

Nejstarším známým držitelem statku je Pavel Teplík, prvně zmiňovaný v soupisu z roku 1564, podle kterého je zřejmé, že na gruntu sídlí již delší dobu. Po jeho smrti v roce 1609 se statku ujal jeho jediný syn Kašpar Teplík, který ale v roce 1612 umírá a statku se ujímá jeho vdova Anna Teplíková, která se záhy provdala za Jana Kudrnu z Podmok. V roce 1631 statek vyplenilo saské vojsko, ale záhy ho obnovil Pavel Teplík, syn zemřelého Kašpara. Ten znovu vystavěl světnici, maštal a tři komory. V roce 1654 zde hospodařil Vít Bříško, přičemž statek je uváděn jako jeden z největších ve vsi. V držení gruntu je uváděn ještě v roce 1672, ale v následujících letech jeho Samuel Bříško statek opravil a rozšířil, aby v roce 1694 zhodnocený majetek prodal Janu Davídkovi. Podle popisu v roce 1770 je uvedeno, že ve statku je síň, dvě kuchyně, dvě světnice, komora, klenutý sklep, špejchar, ovčín, kravský chlív a maštal, stodola s mlatem a studna s pumpou.

Z původní stavby se ve zdivu obytného domu při severní straně dvora dochoval tesaný článek ostění pozdně gotického okna se zkosenou hranou a řadou pravidelných otvorů pro uchycení mříže. Dále se dochoval fragment vjezdové brány s torzem bohatě profilovaného goticko-renesančního portálu z přelomu 15. a 16. století na jihovýchodní (levé) straně.

Fotogalerie

Vykáň - brána statku čp. 29 (2018)Vykáň - brána statku čp. 29, detail (2018)

Zdroj informací

Kypta J., Šulc J., Veselý J.: Pozdně gotické kamenické prvky ve venkovských usedlostech na Nymbursku. Průzkumy památek XII, str. 97 - 120. Praha 2005.

Mapa

Poloha

Statek čp. 29 se nachází v západní části návsi.

GPS: 50°7'9.398"N, 14°48'56.404"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK