Cesty a památky

Kolínsko » Vykáň » statek čp. 5

statek čp. 5
*

Vykáň, Venkovské domy, Zděné stavby

Pozdně gotický statek, doložený zápisem přerovského panství u úřadu Starého Města pražského k roku 1529. Podle něj hospodář Duchek Hřib přikoupil ke svému dvoru sousední grunt Martina Kaplana a vystavěl do takto vzniklé usedlosti novou bránu. Tomu odpovídá i pojítko mezi jménem majitele a autentickým erbovním znamením tří hřibovitých hub na jedné z bran; o rodu s podobným erbovním znamením se však zatím nepodařily dohledat žádné další informace. V roce 1567 grunt koupil Hons Němec, který ho držel do své smrti v roce 1610, po něm pak Petr Lazar do roku 1615, kdy se ho ujal Petr Uhlíř Bydžovský. Ve 30. letech 17. století usedlost v důsledku válečných událostí zpustla, v roce 1636 ji velmi levně koupil vykáňský šenkýř Matěj Šeretka. V roce 1654 na gruntu hospodařil Václav Šafařík, doložený ještě v roce 1672. V roce 1694 je jako majitel doložen Václav Kadeřávek, jehož potomci jsou majiteli usedlosti dodnes. Ke gruntu tehdy patřilo 12 kop záhonů orných polí, které Václav Kadeřávek v letech 1706-09 rozšířil o dalších 6 kop. Po jeho smrti v roce 1727 přebírá usedlost, oceněnou na 787 zlatých a 12 krejcarů, syn Michal Kadeřávek. Podle popisu v roce 1770 se statek skládal z obytného stavení, zčásti roubeného a zčásti z kamene vystavěného, kde byla světnice, síň, kuchyně a dvě komory, chaloupky se světničkou a síní, kůlny, maštale, špejcharu, chlívu, plevníku, stodoly o jednom mlatě a studny. Podobu zástavby usedlosti zcela změnila přestavba provedená v roce 1912, což dokládá letopočet vložený na sloupku vrat.

Dodnes se u statku dochovaly zbytky dvou pozdně gotických až goticko-renesančních bran, dnes částečně druhotně zakomponovaných do obvodové zdi areálu. Na stávajícím sloupku vjezdu do dvora je osazen kamenný článek, jehož široce okosená spodní hrana nese vyrytou značku v podobě překřížených písmen „Z“ a „Y“ a horní rovná část reliéf erbu ve tvaru nakloněného kolčího štítu s třemi plodnicemi hřibovitých hub. Pod znakem je pískovcová deska s vročením 1536. V ohradní zdi vpravo od brány se znakem byla prolomena další brána, která byla velmi náročně výtvarně ztvárněna, ve 2. polovině 19. století sice ještě existovala, ale byla již zazděna. Půlkruhově zaklenutý portál měl bohatě profilované pískovcové ostění a ukončen byl vysokým renesančním obloučkovým štítovým nástavcem s volutovým frontonem. Dodnes se dochovaly obě stojky ostění, spočívající na přečnívajících patkách, horní část zaklenutí ostění a vrcholový volutový fronton, jehož čelní plochu zdobí rotující rozety a jeden kamenný článek s vyrytou značkou v podobě překřížených písmen „Z“ a „Y“. V místě brány je novodobý letopočet 1536. Na východním průčelí stodoly je pak druhotně zazděna pískovcová deska s vyrytým vročením 1595, jejíž původní umístění a co označovala, nelze určit.

Dochované pozdně gotické až renesanční artefakty představují velmi cenný doklad vztahu stavovské osoby ke své usedlosti, jež prostřednictvím erbu demonstrativně deklarovala své sociální postavení. V případě vykáňské usedlosti čp. 5 je podstatná i existence dvou letopočtů (1536 a 1595), které svědčí o stavebních aktivitách v průběhu 16. století, a to nejen v určitém krátkém časovém úseku.

Podobu statku je možno rekonstruovat na základě akvarelu z 2. poloviny 19. století od O. Štěrby, který zachycuje jeho podobu před přestavbou. Akvarel je v majetku rodiny Kadeřávkových, majitelů statku.

Fotogalerie

Vykáň - statek čp. 5 (2020)Vykáň - statek čp. 5, levý sloupek se znakem a letopočtem (2020)Vykáň - statek čp. 5, znak (2020)Vykáň - statek čp. 5, letopočet na pravém sloupku (2020)Vykáň - statek čp. 5, zbytek brány (2020)Vykáň - statek čp. 5, zbytek brány (2020)Vykáň - statek čp. 5, volutový fronton zaniklé brány (2020)Vykáň - statek čp. 5, kresba (konec 19. století)

Zdroj informací

Kypta J., Šulc J., Veselý J.: Pozdně gotické kamenické prvky ve venkovských usedlostech na Nymbursku. Průzkumy památek XII, str. 97 - 120. Praha 2005.

Mapa

Poloha

Statek čp. 5 leží v jižní části vsi.

GPS: 50°7'4.660"N, 14°49'9.170"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK