Cesty a památky

Kolínsko » Kozovazy

Kozovazy
Znak obce Vyěehořovice, jejíž jsou Kozovazy součástí.

První zmínka o vsi Kozovazy pochází z roku 1391 v souvislosti s nedalekou vsí Vyšehořovice (villa Wysserouicz prope Kozowaz). Prvním známým majitelem je člen původně pražského měšťanského rodu Jeněk (Jan) z Cách, který Kozovazy spolu s nedalekými Tuklaty vlastnil koncem 14. století. Po jeho smrti v roce 1401 se Kozovazy dostaly do rukou Jana z Klučova, ale o dalších držitelích obce pak po dalších více než 100 let není nic známo. Až v roce 1524 se objevují spolu s Vyšehořovicemi a některými dalšími blízkými vesnicemi v majetku Jaroslava ze Šelemberka jako součást jeho přerovského panství, které toho roku prodal. Počátkem 17. století získal Kozovazy od císaře Rudolfa II. majitel kounického panství, Rudolf Trčka z Lípy, který je ke Kounicím trvale připojil. S nimi se pak v roce 1760 staly součástí černokosteleckého panství Lichtenštejnů, ke kterému patřily až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Z roku 1581 se pak zachoval zajímavý zápis v registrech mochovské gruntovní rychty, popisující případ Dororty Němcové z Kozovaz, kterou místní označovali za čarodějnici. Tehdy se za ni zaručil její manžel a tak domnělá čarodějnice vyvázla pouze s napomenutím ".. aby všelijakým skutkem i řečí, dokud živa [jest], pokoj zachovala a sousedům kozovazským ve všem pokoj dala a pokojně se chovala, tak aby ani sousedi kozovazští před ní hrdly i statky svými, tolikéž i dobytkem svým, bezpečni byli. Pakli-by se toho kdy čeho dopustila a nám to vysvědčeno bylo, tehdy aby dostatečně, čehož se sama při tomto zápisu odsoudila, na hrdle ztrestána byla."

V dřívějších dobách zde byl kamenolom, jeho zbytky a památky po těžbě jsou patrné i dnes. Zdejší ložiska kamene jsou součástí rozsáhlejší oblasti zahrnující blízké vsi (Vyšehořovice, Horoušany, Nehvizdy), kde se již od středověku těžil tento materiál. Zemědělská činnost je tu provozována od založení osady dodnes, již v 15. století zde existoval mlýn na potoce Výmola, který fungoval ještě v 1. polovině 20. století (zbořen v roce 2013), a v roce 1627 se připomíná zájezdní hostinec. Z Kozovaz pochází u dřevěná zvonička z 18. století, přenesená dnes do Polabského skanzenu v Přerově nad Labem.

Osobnosti

Josef Srnec (* 15. 1. 1830 Kozovazy - † 10. 11. 1900 Praha) - původem kupec, později majitel přepravní společnosti v Karlíně (Praha), zakladatel karlínské Občanské záložny a donátor stavby karlínského chrámu sv. Cyrila a Metoděje (je uveden na jedné z vitráží v chrámu). Za své podnikatelské a společenské zásluhy získal titul císařského rady a stal se čestným měšťanem Karlína.

Původ názvu

Název Kozovazy lze poměrně dobře vysvětlit jako „ves kozovarů“, t.j. lidí, kteří kozy vaří (Kozovaři). Podle lidové slovesnosti vychází název z toho, že místní kopcovitý terén připomíná místo mezi lopatkami kozy. Název v průběhu staletí kolísal mezi názvy Kozovaz (1391), Kozovary (1406), Kozovazy (1547), Kozovady (1611), Kozoves (1720) a Kozovaz (1788), stávající podoba názvu se ustálila v roce 1854 a od té doby se nezměnila.

Administrativní údaje

Kozovazy jsou administrativní součástí obce Vyšehořovice, jejich vlastní katastrální území činí 1,99 km².

Fotogalerie

Kozovazy - pohled na střed obce od Výmoly (2008)

Odkaz

www.vysehorovice.cz

Mapa

Poloha

Kozovazy leží na potoce Výmola 8 kilometrů severozápadně od Českého Brodu (32 kilometrů severozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 218 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK