Cesty a památky

Kolínsko » Červené Pečky » tvrz (dům pro služebnictvo)

tvrz (dům pro služebnictvo)
*

Červené Pečky, Tvrze, Tvrze dochované

První písemné zprávy o tvrzi pocházejí z roku 1370, kdy náležela kutnohorskému měšťanu Martinu Haumbachovi. V majetku kutnohorských patricijských rodin zůstala tvrz do roku 1473, kdy ji koupil Prokop Mírek ze Solopysk. Po něm se majitelé tvrze rychle střídali, až před rokem 1534 tvrz, dvůr i ves Pečky získali bratři Václav a Jaroslav Hrabaňové z Přerubenic a tvrz se stala hlavním sídlem rodu Hrabaňů z Přerubenic. Nevelkou gotickou tvrz dal Václav Hrabaně přestavět v renesančním slohu a rozšířil ji na rozlehlou stavbu kolem dvou nádvoří. Tvrz i ves byly bohužel vydrancovány v roce 1634 saským vojskem a znovu v roce 1640 Švédy. Tyto vojenské akce tvrz velmi poškodily, takže se proměnila v rujny. Zpustlé panství koupil v roce 1655 Hanuš Bedřich z Trauttmansdor­fu, který v sousedství zpustlé tvrze nechal postavit nový zámek a zbytky tvrze nechal přestavět na dům pro panské úředníky. V 1. polovině 19. století dům obýval Karel Eduard Hrubý z Gelenj (* 15. 5. 1772 - † 2. 11. 1838), mladší syn Leopolda Hrubého, se svou manželkou Amálií z Hohenfelsu (* 4. 8. 1816 - † 16. 5. 1863). Budova je dnes v majetku společmosti ALEX TOD s.r.o., která provedla její památkovou obnovu pro soukromé obytné účely.

Patrová kamenná budova na půdorysu obráceného písmene "L", krytá strmou sedlovou střechou. Ve střední části je kamenný klenutý průjezd do dvora.

Prohlášení za památku

Budova bývalé tvrze, přestavěné na dům pro služebnictvo, byla zapsána s areálem zámku v Červených Pečkách 31. 12. 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32286/2–707.

Fotogalerie

Červené Pečky - tvrz (dům pro služebnictvo), čelní pohled (2018)Červené Pečky - tvrz (dům pro služebnictvo), pohled od jihu (2018)Červené Pečky - tvrz (dům pro služebnictvo), pohled od severu (2018)Červené Pečky - tvrz (dům pro služebnictvo), severní stěna (2018)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy (VI). Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Kraml H.: Červené Pečky, Kdy, kde, kdo, jak a co od A do Z, 1. – 7 díl. Vydáno vlastním nákladem 2005 – 2012.

Mapa

Poloha

Budova bývalé tvrze, přestavěné na dům pro služebnictvo je dnes dům čp. 65/95 v ulici Parkán na západním okraji areálu zámeckého parku.

GPS: 49°58'44.932"N, 15°12'20.896"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK