Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » dům čp. 46 "Lorencovský"

dům čp. 46 "Lorencovský"
*

Český Brod, Městské domy, Město Český Brod

Jednopatrový dům doložený již v roce 1443, který byl v roce 1589 přestavěn tehdejším majitelem Adamem Kopiníkem. V letech 1755–61 patřil dům Melicharovi Lorencovi (po kterém získal svůj název), Za něhož byl barokně přestavěn. V přízemí domu sídlila v 18. století první českobrodská pošta. Do dnešní podoby byl dům upraven v letech 1936–37, přičemž byla odstraněna většina historických detailů, až na renesanční portál.

Interiér i průčelí domu po přestavbách ve 20. století nemají historickou hodnotu. Renesanční portál** z roku 1589 je vysoce kvalitní kamenická práce, stylově blízká portálu domu Vachtlů z Pantenova (čp. 51, dnes v Podlipanském muzeu). Tvoří ho široké, pásově bodované ostění se segmentovým záklenkem, kde střední klenák přesahuje přes vrchol oblouku dolů. Při ostění jsou na hranolovitých podstavcích umístěny dva oblé sloupy s entazí, jednoduchými patkami a volutovými hlavicemi. Přes celý portál se táhne římsa, nad ní se nachází kladí a vlys, který je rozdělen třemi volutovými konsolami a ukončen silně vyvinutou římsou. Nad ní je v ose je umístěn nástavec ve tvaru obdélníka s volutovými křídly po stranách, nástavec je rozdělen dvěma reliefními sloupky na tři díly - v postranních polích se nacházejí heraldičtí lvi, kartuše v prostředním dílu nástavce obsahovala původně reliéf sv. Vavřince (dnes zaniklý).

Prohlášení za památku

Portál na průčelí domu je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 25308/2–715.

Fotogalerie

Český Brod - dům čp. 46 \Český Brod - dům čp. 46 \Český Brod - dům čp. 46 \

Zdroj informací

Dvořák M.: Český Brod, stručné dějiny a umělecké památky. Městský úřad Český Brod 1992.

Mapa

Poloha

Lorencovský dům čp. 46 stojí v jižní frontě náměstí Arnošta z Pardubic.

GPS: 50°4'23.303"N, 14°51'35.560"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK