Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » nemocnice

nemocnice

Český Brod, Ostatní stavby, Špitály, chudobince, nemocnice

Na místě pozdější nemocnice stával původně rozsáhlý objekt jednopatrových kasáren, postavený v roce 1873 českobrodským stavitelem Vojtěchem Balšánkem. V letech 1902-03 byla kasárna přestavěna nákladem okresního hejtmanství za značného přispění knížete Jana z Lichtensteinu na třípatrovou okresní nemocnici s kapacitou 108 lůžek a se dvěma operačními sály. Stavbu provedl kolínský stavitel Jan Sklenář za dohledu architekta Jana Kouly. Nemocnice zahájila činnost v roce 1905, na slavnostním otevření promluvil okresní hejtman a budovu posvětil místní římsko-katolický děkan Alois Kašpárek. Od počátku působila v nemocnice kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, sestry boromejky zde také zřídily a opatrovaly kapli sv. Prokopa.

Již v průběhu 2. světové války, v roce 1944, započala velkorysá rozšiřující přestavba celého nemocničního areálu podle projektu architekta Kamila Ossendorfa, dokončená až v roce 1953. Na svém vrcholu se pak nemocnice ocitla v roce 1955, kdy měla chirurgické oddělení se 110 lůžky, gynekologicko-porodnické oddělení s 55 lůžky, 20 lůžek pro pacienty s tuberkulózou, 40 lůžek oddělení infekčního, a oddělení interní se 130 lůžky. V roce 1959 byla v nemocnici ukončena z ideologických důvodů činnost sester boromejek. V letech 1981-84 byla v areálu nemocnice přistavěna nová budova polikliniky s dětským a stomatologickým oddělením podle návrhu stavitele Františka Fuchse.

Význam českobrodské nemocnice poklesl v souvislosti se zrušením okresu Český Brod v roce 1960, nemocnice se stala pobočkou Okresní nemocnice v Kolíně (jako součást tak zvaného Okresního ústavu národního zdraví, zkratka OÚNZ). V roce 1992 byla nemocnice v Českém Brodě odčleněna od nemocnice v Kolíně a byla převedena do majetku města Český Brod.

Ze známých osobností zemřel ve zdejší nemocnici politik a literát Jan Miller (* 19. 6. 1870 Podmoky – † 10. 4. 1937 Český Brod).

Od roku 2004 je sídlem nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Český Brod s.r.o., které se kromě obvyklé následné a dlouhodobé péče o chronicky nemocné pacienty, věnuje také specializované ošetřovatelské péči a rehabilitaci zaměřené na cílenou a včasnou mobilizaci a aktivizaci pacientů.

Fotogalerie

Český Brod - nemocnice, celkový pohled od západu (2020)Český Brod - nemocnice, pohled od východu (2020)Český Brod - nemocnice, vstupní část (2020)Český Brod - nemocnice, nápis a znak ČSSR na průčelí (2020)Český Brod - nemocnice, západní podkrovní patro (2020)Český Brod - nemocnice, budova \Český Brod - nemocnice, podoba po přestavbě dokončené v roce 1953 (po roce 1953)Český Brod - nemocnice, původní podoba (po roce 1905)Český Brod - nemocnice, kaple sv. Prokopa (po roce 1905)

Zdroj informací

Dvořák M.: Český Brod, stručné dějiny a umělecké památky. Městský úřad Český Brod 1992.

Mapa

Poloha

Nemocnice s poliklinikou se nachází v Žižkově ulici čp. 282 na západním okraji města.

GPS: 50°4'23.134"N, 14°51'7.090"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK