Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » památník Prokopa Holého

památník Prokopa Holého
*

Český Brod, Pomníky, Památníky osobnostem mimo region

Secesní pomník z let 1908-10 zhotovený podle návrhu Jana Kouly sochařem Karlem Opatrným. Slavnostní odhalení se uskutečnilo 3. července 1910. V roce 1975 byla na pomník umístěna pamětní deska obětem fašismu. V roce 2020 byl památník restaurován.

Významný secesní pomník z hořického pískovce, jehož jádrem je socha Prokopa Holého v životní velikosti, umístěná na sochařsky pojatém podstavci. Váha těla spočívá na levé noze, pravou nakročenou nohou našlapuje na palcát jako odznak moci. Ve stejném směru je otočena i hlava a napřažená pravá paže, levá ruka drží pavézu s rytým a zlatě obtaženým nápisem s textem z husitského chorálu. Za zády postavy jsou umístěny válečnické atributy – torzo vozu a pod ním ležící okovaný cep a korouhev se slunečními paprsky.

Podstavec, vystupující ze soklu čtvercového půdorysu, je stylizován do tvaru skály prorostlé pahýly stromů. V čele podstavce je vyryt secesní nápis, vybarvený zlatě: "Prokop Veliký, slavný vůdce Táborů u Lipan 30. května 1434 kde ztratil národ prokopova věku své svobody. Potomstvo mlé čekajíc obrody, památník tento postavilo z vděku." V podstavci jsou uloženy schránky s prstí z vítězných bojišť českých legionářů za 1. světové války a prsti s hlínou z koncentračních táborů a z bojiště na Dukle.

Prohlášení za památku

Památník Prokopa Holého byl 16. listopadu 2015 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 105733.

Fotogalerie

Český Brod - památník Prokopa Holého (2022)Český Brod - památník Prokopa Holého, detail (2022)Český Brod - památník Prokopa Holého, detail (2018)Český Brod - památník Prokopa Holého, detail (2022)Český Brod - památník Prokopa Holého, detail (2018)Český Brod - památník Prokopa Holého, stavba pomátíku (1910)Český Brod - památník Prokopa Holého, slavnostní odhalení (3. 7. 1910)Český Brod - památník Prokopa Holého na dobové pohlednici

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha, str. 211. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Pomník stojí na Husově náměstí před Novou radnicí.

GPS: 50°4'26.244"N, 14°51'30.894"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK