Cesty a památky

Kolínsko » Chotýš » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Chotýš, Tvrze, Tvrze zaniklé

První tvrz vznikla v Chotýši až na počátku 2. poloviny 15. století, kdy byl majitelem jedné části vsi jakýsi Pavlík, který se roku 1460 psal z Chotýše. Jelikož zde byl zřejmě usedlý, bydlel na své tvrzi. O ní, stejně jako o dalších majetkových převodech, nemáme žádné zprávy až do roku 1542, kdy tuto část vsi s tvrzí prodal Vilém z Křesetic bratrům Benešovi a Jiřímu Mírkům ze Solopysk. V roce 1543 si oba bratři společný majetek rozdělili, přičemž Chotýš s tvrzí získal Beneš a Jiří se stal majitelem tvrze v sousedním Synči. Ve smlouvě o dělení jejich majetku byla zdejší tvrz popsána i s vybavením. Beneš v roce 1561 věnoval tvrz svojí manželce Anežce z Rokyc a po jeho smrti ji v roce 1572 zdědila jejich dcera Dorota Mírková, provdaná za Vratislava z Mitrovic. Ta ji v roce 1578 prodala své příbuzné Dorotě Mirkové z Petrovce a na Synči († 1598), která ji připojila ke statku Syneč. Tvrz přestala sloužit jako panské sídlo a poslední zpráva o ní je při připojení obce k plaňanskému panství knížete Karel z Lichtenštejna v roce 1623. Její poslední zbytky zanikly po švédském vpádu v roce 1639. Zprávy o ní již nejsou ani ve Zlaté knize z roku 1677.

Fotogalerie

Stodola naproti místu, kde stávala tvrz - druhotně použité zdivo ? (2007)

Zdroj informací

Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého - 15.díl Kouřimsko; str. 23. Praha, nakladatelství Šolc a Šimáček, 1927.

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy, str. 162. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Tvrz stávala v horní části vsi na zahradě dnešního domu čp. 15, kde je dnes rybníček s části bývalého příkopu.

GPS: 50°1'9.030"N, 14°53'55.560"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK