Cesty a památky

Kolínsko » Syneč » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Syneč, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz v Synči vznikla nejspíše ve 2. polovině 14. století, první zpráva o ní je z roku 1384, kdy ji po svém otci zdědil nezletilý Petr ze Synče. V roce 1446 se pak jako majitel tvrze vzpomíná Vaněk ze Synče a v roce 1450 Mirek ze Synče. V letech 1527-31 vlastnil tvrz Jan Mírek ze Solopysk, jehož synové Beneš a Jiřík st. jsou jako majitelé tvrze uvedeni v darovací formuli zápisu na plat z hradenínské tvrze ze dne 19. 4. 1542. Oba bratři téhož roku zakoupili od Viléma z Křesetic sousední Chotýš a v roce 1543 si oba statky rozdělili tak, že Jiříkovi st. připadla Syneč s tvrzí a Benešovi Chotýš s tvrzí.

V roce 1551 zdědil tvrz Jan Mírek ze Solopysk a na Synči, jelikož ale nebyl plnoletý, strýc Beneš z Chotýše mu byl do dosažení plnoletosti poručníkem. Se svou ženou Dorotou z Petrovce pak měli syny Jiříka ml. a Jana Zikmunda, jelikož ale předčasně zemřel v roce 1571, až do roku 1590 byla poručnicí jejich majetku matka. Ta v roce 1578 přikoupila sousední Chotýš a oba statky spojila v jeden. Když pak Jiří ml. v roce 1591 získal dědictvím tvrz v Plaňanech, jediným majitelem tvrze v Synči se stává Jan Zikmund. Jelikož se ale stejně jako bratr aktivně zúčastnil druhého stavovského povstání, v roce 1622 propadl jeho majetek konfiskaci.

Dne 14. srpna 1623 koupil Syneč kníže Karel I. z Lichtenštejna a připojil ji k plaňanskému panství. Tvrz tím pádem přestala sloužit jako šlechtické sídlo a využívána byla jen jako obydlí správce zdejšího dvora. Když potom v roce 1639 ves s dvorem vypálili Švédové, bývalá tvrz byla upravena na sýpku, v jejíž dispozici se zřejmě částečně dochovala.

Zdroj informací

Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého - 15.díl Kouřimsko; str. 24. Praha, nakladatelství Šolc a Šimáček, 1927.

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy, str. 484. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Tvrz se pravděpodobně částečně dochovala v budově barokní sýpky bývalého dvora.

GPS: 50°1'42.610"N, 14°53'19.020"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK