Cesty a památky

Kolínsko » Drahobudice » tvrz Úsuší

tvrz Úsuší

Drahobudice, Tvrze, Tvrze zaniklé

Lokalita není písemnými prameny nijak doložena, neboť rod zemanů z Úsuší pochází ze stejnojmenné lokality na Sedlčansku. Místo jako údajné tvrziště popisuje August Sedláček ve své knize Hrady, zámky a tvrze království českého (1900) nebo v Místopisném slovníku Čech (1908) a podle Vadimíra Šmilauera (1968) se místo vzpomíná k roku 1242 v majetku řádu německých rytířů.

Existenci tvrze by mohl dokládat příkop, který se jako znatelná prohlubeň dochoval na severovýchodní a jihovýchodní straně.

Fotogalerie

Úsuší - nákres tvrziště, současný stav (zaměřil a překreslil Z. Fišera)

Zdroj informací

Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl dvanáctý Čáslavsko., str. 246. Praha 1900.

Durdík T. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl S - Ž, str. 914. Vydalo ARGO 2005.

Mapa

Poloha

Údajné tvrziště se nachází na k severovýchodu klesající ostrožně nad soutokem Jelčanského potoka a jeho levostranného bezejmenného přítoku, místo se nazývá „na ousuší“, též „u třech zámků“ nebo „na zámkách“.

GPS: 49°56'28.681"N, 15°3'25.170"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK