Cesty a památky

Kolínsko » Grunta » těžba stříbra

těžba stříbra

Grunta, Ostatní pozoruhodnosti

První písemný doklad o dolování stříbrné rudy v Gruntě je latinsky psané obchodní smlouvě z 13. května 1305. Podle ní tři kutnohorští měšťané – Mikuláš Pirkner, Jan z Rozenthalu a Ratmír Čáslavský, kteří zde dosud společně těžili rudu, postoupili na stejném místě dalšímu kutnohorskému měšťanovi, Jindřichu Grošovi, 4 lány polí na založení nového dolu.

Těžba probíhala v tak zvané Kuklické dědičné štole, která je je nejstarším hornickým dílem v celém kutnohorském horním revíru, kde se těžilo již polovině 13. století. Ústí štoly se nachází asi 100 metrů jihozápadně od kostela, a štola vede přes vrch Kuklík směrem k tzv. Vlčím horám (Opatovický vrch). Jedná se o unikátní a velmi komplikované středověké báňské dílo, jehož délka činí 2 kilometry a dělí se podle jednotlivých žil na několik dolů, například důl Pražany, směrem k severovýchodu důl Mládenec a Panna a k jihozápadu důl Bechyně. Dolů zde ovšem bylo okolo 200 až 250, protože místní stříbrné žíly byly v minulosti objektem velmi rušného hornického provozu. Okolí obce proto kdysi připomínalo spíš pinková pole na rýžovištích zlata. Hloubka místních dolů byla maximálně v 80 metrech pod povrchem, ovšem na některých nejbohatších rudných místech pronikly horníci až do hloubky 150 až 180 metrů.

Během prvního období, které s přestávkami trvalo do 15. století, bylo vytěženo 80 % zásob stříbra z tohoto pásma a v podstatě byla dokončena i ražba štoly. Druhé období dolování probíhalo od poloviny 16. století do prvních desetiletí 17. století, kdy byly obnoveny dřívější doly, ale pro nízký objem stříbra a značné vynaložené náklady, byla těžba postupně utlumena. Třetí, spíše průzkumné, období těžby, probíhalo od konce 18. do poloviny 19. století. Tehdy se zde hledaly nové zásoby stříbrných rud, ovšem vzhledem k nejasné koncepci průzkumu, byly práce definitivně ukončeny v roce 1845. Na Kuklické dědičné štole u Grunty se v minulosti vydobylo cca 100 tisíc tun stříbrné rudy.

Dnes je ústí štoly zasypané, ovšem na mnoha místech v okolí obce se propadl její strop a kolem ústí jednotlivých dolů jsou velké haldy vytěžené hlušiny. Voda, která vytéká dosud funkčním odvodňovacím systémem ze ze štoly, dodnes zásobuje pramen a napájí rybníček v centru obce Grunta.

Fotogalerie

Grunta - pohled od bývalých štol na obec, v pozadí věž kostela na Kaňku (8. 5. 2013)Grunta - pozůstatky důlní činnosti (8. 5. 2013)Grunta - pozůstatky důlní činnosti (8. 5. 2013)Grunta - pozůstatky důlní činnosti (8. 5. 2013)Grunta - pozůstatky důlní činnosti, naučná stezka (8. 5. 2013)

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Pozůstatky důlní činnosti se nachází v hájku jihozápadně od obce na svazích Malého Kuklíku v nadmořské výšce 300 metrů. Areálem prochází naučná stezka.

GPS: 49°58'12.299"N, 15°14'54.785"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK