Cesty a památky

Kolínsko » Grunta

Grunta
Grunta - pohled na obec z věže kostela (8. 5. 2013)

Ves Gruntu založili pravděpodobně němečtí havíři v polovině 13. století za vlády krále Přemysla Otakara II., když byla v okolí objevena stříbrná ruda. První písemná zmínka o vsi Grunt sv. Marie (Vallis S. Mariae) ale pochází z roku 1305 a to na listině, která dokládá nejen těžbu stříbra, ale i existenci kostela a vsi. Vytěžená ruda z okolních dolů se také přímo v obci zpracovávala v hutích, kterých zde bylo několik, dle dochovaných záznamů byly zařízeny na koňský pohon měchů a využívaly vodu vytékající z Kuklické dědičné štoly, která tvoří studánku uprostřed vsi dodnes. Při tavení rud bylo oddělováno čisté stříbro a vznikal také odpad – struska a škvára (podle odhadů se jedná o 100–120 tisíc tun struskového materiálu). Dodnes se dochovaly struskové odvaly ze 14. až 16. století, které jsou kruhovitě rozloženy kolem silnice z Kutné Hory do Kolína na jihozápadním okraji vsi, dále v části obce zvané Na Škvarách a Na Obci. Dnes jsou tyto plochy pokryty až 1 metr vysokou vrstvou zemědělské půdy, zastavěny a částečně byly v 19. století využity na stavbu silnic nebo zpevnění okolních cest.

V 16. století Gruntu získali vladykové Libeničtí z Vrchovišť a připojili ji trvale k panství Libenice, s nimiž tvořila nedílnou součást až do roku 1991. V roce 1612 vesnice vyhořela, oheň se prý rozšířil z pece při pečení koláčů. Po třicetileté válce v roce 1654 zde byla pouze jedna usedlost, do roku 1843 se však rozrostla na 18 domů a 156 obyvatel.

Původ názvu

V nejstarším dochovaném dokumentu se obec nazývá Vallis S. Marie, zhruba od poloviny 14. století pak v německém překladu Grunth in Mariae, což by se dalo přeložit jako Údolí (Důl) Panny Marie, případně Mariánské údolí. V 16. století se používá název jen Grunth, postupně Grund, od přelomu 18. a 19. století počeštěná verze Grunta.

Administrativní údaje

Grunta je od 1. ledna 1992 samostatnou obcí, katastrální výměra činí 0,80 km² a žije zde 87 stálých obyvatel (1. ledna 2017).

Fotogalerie

Grunta v zimě (2021)

Odkaz

www.grunta.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Grunta leží 7 kilometrů jihovýchodně od Kolína v nadmořské výšce 254 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK