Cesty a památky

Kolínsko » Dolany

Dolany
Dolany od jihu (2008)

Ves Dolany se poprvé připomíná v roce 1336, kdy ji král Jan Lucemburský postoupil jako manství Mikuláši Gorgovičovi. V dalších letech se v jejím držení vystřídalo několik kolínských měšťanů, později ji získal sedlecký klášter a nakonec sousední obec Libenice, s nimiž v roce 1593 přešly ke kolínskému panství. V obci byly mimo několika chalup i dva dvory, při jednom byla vystavěna tvrz, ty ale patřily odděleně různým šlechchtickým rodům, které nebyly majiteli obce. V roce 1607 vyhořela ves od blesku a těžce byla poškozena i za třicetileté války, v roce 1654 se dvory uvádějí jako pusté a jejich pozemky ležící ladem, ve vsi se vzpomíná pouze jeden chalupník Jiří Volf. V roce 1669 koupila královská komora Purkhartský dvůr a později v roce 1689 v dražbě i Maternovský dvůr, oba dvory spojila v jeden velký poplužní dvůr a ten připojila ke kolínskému panství. Celá obec tak měla od této doby jediného majitele a nastala její postupná obnova, takže v roce 1713 se vzpomíná císařský poplužní dvůr a čtyři obydlené chalupy, v roce 1748 rychtář Bohumil Liska a další čtyři chalupníci. Největšího rozšíření se Dolany dočkaly po roce 1778, kdy byl v rámci tzv. raabizace zrušen císařský dvůr a jeho pozemky byly rozparcelovány na 13 familiantských (dědičný nájemce dílu panské půdy též označovaného jako familie) usedlostí.

Součástí kolínského panství byly Dolany až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848, kdy se staly součástí Červených Peček.

Osobnosti

Josef Pulda (* 23. 4. 1834 Dolany – † 1. 8. 1900 Řevnice) - velmi úspěšný lékař - internista s rozsáhlou praxí v Praze, uplatnil se i jako dramatik a překladatel.

Původ názvu

Název Dolany (původně Dolané) se odvozuje od místa, kde první obyvatelé založili svou ves, tedy v údolí, na rozdíl například od sousedních Hořan.

Administrativní údaje

Dolany jsou administrativní součástí městyse Červené Pečky, jejich vlastní katastrální území činí 3,05 km² a patří do něj i osady Čertovka a Malá Vysoká.

Fotogalerie

Dolany od východu, v pozadí Kolín (2008)

Odkaz

www.cervenepecky.cz

Mapa

Poloha

Dolany leží 5,5 kilometru jižně od Kolína v nadmořské výšce 244 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK