Cesty a památky

Kolínsko » Hořany (u Červených Peček) » Rybníček u Hořan - NPP

Rybníček u Hořan - NPP
***

Hořany (u Červených Peček), Příroda, Národní přírodní památka

Národní přírodní památka (NPP) Rybníček u Hořan (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 288 - 308 metrů na rozloze 2,0026 ha z důvodu ochrany jediného známého výskytu rdestice hustolisté v České republice a dalších vodních rostlim. NPP je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy.

Chráněné území zahrnuje údolní nivu horního toku a silný pramen Hořanského potoka s vlastním rybníčkem, který byl založen v době před rokem 1838, poprvé je vyznačen na mapě stabilního katastru v roce 1843. Již od počátku 20. století je zde zaznamenáván výskyt rdestice, první herbářový doklad pochází z roku 1913 a údaj o výskytu je uveden i v souborném díle Květena Kolínska a Kouřimska v roce 1933. Od roku 1976 je lokalita pravidelně sledována, již o dva roky později však byl zaznamenán prudký úbytek rostlin z důvodu postupujícího zazemnění rybníka a následné zmenšování vodní hladiny. Od roku 1980 zde byly prováděny asanační zásahy menšího rozsahu, jako je částečné odbahnění a oprava hráze. V letech 1995-96 pak proběhla celková rekonstrukce rybníčku včetně vybudování suchého poldru výše v údolí, který má sloužit k zadržování přívalové vody a omezit tak zazemňování rybníčku splaveninami. Rdestice, pocházející z Rybníčku u Hořan, je od roku 1995 pěstována ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, kde byla během kultivace v dostatečném množství namnožena a udržuje se v ústavu jako genová banka.

Rdestice hustolistá (Groenlandia densa) je kriticky ohrožená CR vodní rostlina, která byla vždy vzácným druhem naší flóry, ostrůvkovitě se vyskytuje pouze v částech Evropy a Asie. Ve dvacátém století došlo k dalšímu zániku mnoha pro ni vhodných biotopů (čištění příkopů a kanálů, regulace, zatrubnění či vyschnutí drobných potůčků a především znečištění vody), takže z naší přírody vymizela až na toto jediné místo výskytu. Růst rostlin začíná koncem dubna a začátkem května (při teplotě okolo 12 °C), kvetení probíhá obvykle v červnu, dozrávání semen a jejich uvolňování v srpnu. V září již rostliny přestávají růst. V podzimním období odumírají starší dlouhé prýty a rostlina vytváří mladé přezimující odnože, v případě mírnější zimy přezimuje rostlina v zeleném stavu. Semena přečkávají na povrchu dna a klíčí na světle s nástupem vyšších teplot. Na území NPP Rybníček u Hořan pokrývá zhruba 2/3 plochy vodní hladiny.

Lakušník niťolistý (Batrachium trichophyllum) je ohrožená VU vytrvalá vodní rostlina z čeledi pryskyřníkovitých, lodyha dorůstá až přes 100 cm, je větvená a lysá, vzácně krátce roztroušeně chlupatá. Kvete od dubna do srpna žlutobílými květy na vzpřímené lodyze. Na území NPP Rybníček u Hořan pokrývá zhruba 1/3 plochy vodní hladiny.

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) je ohrožená VU vytrvalá bylina z čeledi amarylkovitých. Z podzemní cibule vyrůstají 2 sivozelené úzké listy a vzpřímený květní stvol dlouhý až 30 cm, který nese vždy jeden květ složený z bílých delších vnějších okvětních lístků a z kratších vnitřních bílých lístků, při okraji se zeleným lemem. Na území NPP Rybníček u Hořan roste cca 20 trsů sněženek.

Ropucha obecná (Bufo bufo) je zranitelný LC druh obojživelníka z čeledi ropuchovitých, dorůstá do délky 12 cm. její potravou je převážně škodlivý hmyz, jedná se o velmi užitečného živočicha. V zatravněné části NPP Rybníček u Hořan bylo zjištěno několik desítek jedinců.

Vstup na území NPP je možný pouze po veřejné cestě a na hráz rybníka, odkud lze pozorovat vodní vegetaci, vstup do vody a lovení částí rostlin nebo vstup mimo veřejnou cestu je přísně zakázán!

Prohlášení za památku

Národní přírodní památka Rybníček u Hořan byla vyhlášena Okresním národním výborem Kutná Hora usnesením č. 131 ze dne 10. října 1985 s účinností od 1. prosince 1985 a potvrzena vyhláškou Ministerstva životního prostředí číslo 395/1992 Sb., s účinností od 13. srpna 1992, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 948.

Fotogalerie

Hořany (u Červených Peček) - rybníček u Hořan (2017)Hořany (u Červených Peček) - rybníček u Hořan, pohled od severovýchodu (2017)Hořany (u Červených Peček) - rybníček u Hořan, hráz (2017)Hořany (u Červených Peček) - rdestice hustolistá (Groenlandia densa), zdroj foto: A. Mrkvicka, Das Naturhistorische Museum WienHořany - NPP Rybníček u Hořan - lakušník niťolistý (foto Petr Koutecký)Hořany - NPP Rybníček u Hořan - ropucha obecnáHořany - NPP Rybníček u Hořan - sněženka podsněžník (2018, foto Bohuslav Švácha)

Zdroj informací

Vlach V.: Květena Kolínska a Kouřimska. Kolínsko a Kouřimsko 1. Kolín 1933.

Bylinský V..: Záchrana rdestice hustolisté. Krajina a voda, sborník ze semináře. Praha 1998.

Mapa

Poloha

NPP se nachází 6,5 kilometru jihovýchodně od Kolína. Za obcí Hořany odbočte vpravo po silnici směr Miskovice a po 400 metrech odbočte znovu vpravo na cestu, po které dalších 350 metrů přímo k NPP.

GPS: 49°58'10.640"N, 15°13'52.340"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK