Cesty a památky

Národní přírodní památka

Národní přírodní památka (NPP) je vyhlášena k ochraně menších geologických nebo geomorfologických útvarů (jeskyně, geologické profily), nalezišť vzácných nerostů nebo ohrožených druhů fauny a flóry v určitém ekosystému, ale i útvary zformované lidskými aktivitami (historické parkové úpravy krajiny) s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem. Ochrana vylučuje veškeré činnosti, které by mohly objekt či území poškodit, změnit nebo zničit.  NPP vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ČR. V roce 2018 bylo v Česku 124 vyhlášených NPP, z toho 4 jsou na popisovaném území. Na označení národních přírodních památek se užívá malého státního znaku České republiky.

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK