Cesty a památky

Kolínsko » Horní Jelčany » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Horní Jelčany, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz postavil zřejmě Jiří Čejka z Olbramovic, který Jelčany získal nejpozději roku 1519. Poprvé je ale písemně doložena až k roku 1586, kdy Václav ml. Čejka z Olbramovic prodal Jelčany Mikuláši Nykláskovi ze Žitenic. Ten Jelčany připojil k chotouchovskému panství a zdejší tvrz přestala sloužit jako panské sídlo, protože Nykláskové sídlili na  tvrzi v Chotouchově. Bývalá tvrz ale byla i nadále udržována pro potřeby správy zdejšího statku, neboť se připomíná ještě v roce 1629, kdy ji Jindřich Talacko z Ještětic prodal Janovi de Witte z Lilienthalu, majiteli Červených Peček. Tvrz zanikla spolu se vsí za třicetileté války, neboť v roce 1654 se připomíná pouze pustá ves.

Zaniklá tvrz stávala na nevýrazné terénní vlně, od poddanské vsi ji odděloval velký rybník (dnes zaniklý) na Jelčanském potoce. Kolem roku 1880 byly při úpravě luk nalezeny zbytky věžovité stavby zaniklé tvrze, nepatrné zbytky zdiva tvrze a sklep zanikly při terénních úpravách v roce 1902, kdy byly rozebrány na stavbu silnice z Dolních Jelčan do Hatí. Dnes se na místě tvrze nachází obytný dům, který s tvrzí nijak nesouvisí.

Fotogalerie

Dobře patrné tvrziště v Jelčanech (2010)Valy na tvrzišti (2010)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy, str. 123-124. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Tvrz stála v místech domu čp. 1 na severovýchodní straně vsi, kde se dodnes říká „Na zámku“.

GPS: 49°55'45.970"N, 15°3'4.290"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK