Cesty a památky

Kolínsko » Hradenín » archeologické nálezy

archeologické nálezy
***

Hradenín, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. nález z pozdní doby kamenné (časný eneolit)

V blíže neurčené době byla v Hradeníně nalezena nádoba, spadající do období kultury s nálevkovitými poháry (4400–3800 př. n. l.), která je dnes uložena ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně.

2. Pohřebiště bylanské kultury (doba halštatská)

Birituální (spojující oba hlavní pohřební způsoby – kostrový i žárový) pohřebiště*** z doby bylanské kultury, které v letech 1924-30 odkryl na ploše 900 x 400 metrů (36 ha) František Dvořák, obsahovalo více než 70 hrobů, vyrovnaných v řadách od severozápadu k jihovýchodu. Žárové hroby byly většinou chudé a bez výbavy, zato kostrové pohřby byly ve velkých pohřebních komorách (o rozměrech až 5,3×3,8×1,8 m) s bohatou výbavou nádob, železných a bronzových součástí koňských postrojů, jantarových korálů, několika bronzových šperků a jednoho šperku ze zlata. Nad komorami byly zřejmě původně navršeny mohyly. Tři kostrové hroby (označované jako č. 24, 28 a 44) patřily velmožům a jsou také nazývány „knížecí“. Komory těchto hrobů byly obloženy dřevem, upevněny v rozích kůly a vybaveny značným množstvím nádob a šperků, včetně čtvrtky rituálně zabitého vepře i s dýkou. Těla pohřbených mužů ležela na čtyřkolových vozech, s mečem u pravé ruky, koně se v tomto období nepochovávali. Nálezy obdivuhodných předmětů bylanské kultury z 8. - 6. století př. n. l. z Hradenína udivily v době svého nálezu odbornou veřejnost svým neobyčejným bohatstvím, dodnes se jedná o nepřekonané naleziště a nalezené předměty jsou součástí sbírek Regionálního muzea v Kolíně.

3. Nálezy z doby keltské (pozdní doba laténská)

Při hloubení základů bytovek v roce 1976 byly prozkoumány objekty keltského sídliště z 6. – 5. stol. př. n. l. a během výstavby kravína v letech 1978-79 byl odkryt hrob s železnou sponou z 3. stol. př. n. l. a kostrou asi třicetiletého muže. Tyto nálezy jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně.

4. germánské pohřebiště (doba římská)

Na blíže neurčeném místě v katastru obce byl již před rokem 1963 nalezen žárový hrob z časné doby římské, uložený v hliněné popelnici a během výstavby kravína v letech 1978-79 pak byly odkryty kostrové hroby z pozdního stupně doby římské. Mezi nálezy vyniká kostra dívky staré 10 až 12 let, která byla uložena na zádech ve směru západ – východ, a v jejímž hrobě byla nalezena železná ozdoba, jantarový korál, provrtaný medvědí zub, kroužek a železný nůž. Na kostře mladé ženy, která zemřela ve věku asi 20 let, byly antropologickým výzkumem prokázáno, že měla za života velmi dobré životní podmínky a že nemusela vykazovat fyzickou aktivitu; jedná se zřejmě o kostru příslušnice vyšší společenské vrstvy. Mezi milodary byl plochý bronzový kruh, jantarový korál, železná přezka a průvlečka. Nálezy jsou uloženy ve sbírkách regionálního muzea v Kolíně.

Fotogalerie

Hradenín - nádoba z pozdní doby kamenné v Regionálním muzeu v Kolíně (2008)Hradenín - rekonstrukce hrobu velmože z doby bylanské kultury v Regionálním muzeu v Kolíně (2007)Hradenín - jho z doby bylanské kultury v Regionálním muzeu v Kolíně (2007)Hradenín - výbava hrobů z doby bylanské kultury v Regionálním muzeu v Kolíně (2007)Hradenín - František Dvořák při průzkumu hrobu č. 28 (1934)Hradenín - zákres komorového hrobu č. 27 (František Dvořák, 1934)Hradenín - rekonstrukce pohřebního vozu z doby bylanské kultury (2007)

Zdroj informací

Regionální muzeum Kolín: Kolínsko – území s archeologickými nálezy. Publikace k výstavě v roce 2000.

Waldhauser J.: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha, nakladatelství Libri, 2001.

Sklenář K., Sklenářová Z., Slabina M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, nakladatelství Libri 2002.

Mapa

Poloha

Halštatské i germánské pohřebiště bylo odkryto 250 – 400 metrů severovýchodně od obce v poloze Na Malých familiích a V Rybníčkách.

GPS: 50°1'46.050"N, 15°2'33.830"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK