Cesty a památky

Kolínsko » Klavary » Klavary - Doleháj

Klavary - Doleháj

Klavary, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Klavary – Doleháj o rozloze 32 ha byl vyhlášen ze zákona k ochraně slepého ramene bývalého labského meandru, vzniklé při regulaci Labe v letech 1893–94 a 1934–39. Původní řečiště je dnes rozděleno do osmi částí a doplněno o uměle vytvořenou pískovnu a odkalovací jímku. Největší část se jmenuje Doleháj 2 a uprostřed ní se nachází ostrov o rozloze 0,27 ha. Celá soustava vodních ploch je napájena z Labe.

Na území VKP bylo v roce 2008 zjištěno 279 druhů cévnatých rostlin, z nichž 12 je zařazeno v Červeném seznamu ohrožených druhů rostlin ČR:

  • kategorie C2 (silně ohrožené) – řeřišnice hořká (Cardamine amara), rozpuk jízlivý (Cicuta virosa)
  • kategorie C3 (ohrožené) – šmel okoličnatý (Butomus umbelatus), křivatec nejmenší (Gagea minima), tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides)
  • kategorie C4 (vzácné) – potočník vzpřímený (Berula erecta), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), ostřice pobřežní (Carex riparia), nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), ochmet evropský (Loranthus europaeus), jilm vaz (Ulmus laevis) a jilm habrolistý (Ulmus minor).

Na území VKP bylo zjištěno celkem 22 zvláště chráněných druhů živočichů, jako například lesák rumělkový (Cucujus cinnaberius), kuňka ohnivá (Bombina bombina), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), moták pochop (Circus aeruginosus), šídlo luční (Brachytron pratenze), ledňáček říční (Alcedo atthis) nebo čáp černý (Ciconia nigra).

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Fotogalerie

Doleháj 2 s ostrovem (2009)Doleháj 1  (2009)Mapa chráněného území Klavary - DolehájRozpuk jízlivý (2009)Řeřišnice hořká (2009)Vodouš kropenatý (2009)Šmel okoličnatý (2009)

Zdroj informací

Chalupová D., Rus I., Vonička P.: Klavary - Doleháj, Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. Vydal MÚ Kolín 2009.

Mapa

Poloha

VKP se rozkládá v nadmořské výšce 197 – 190 metrů a prochází jím žlutá turistická značka Kolín – Klavary a zelená turistická značka Kolín – Poděbrady.

GPS: 50°3'26.340"N, 15°9'34.110"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK