Cesty a památky

Kolínsko » Klavary » mlýn

mlýn

Klavary, Industriál, Mlýny

Mlýn postavil se svolením Hynka z Dubé, majitele vsi, Martin Žibřid a mlynářská práce byla svěřena Kundrátu Kurtfruntovi. Ten byl povinen odvádět z mlýna dvě pětiny výnosu a mimoto každoročně i 8 vepřů po 7 neděl vykrmovaných panu Hynkovi. Zda však byl zmíněný rok opravdu počátkem mlýna, nebo zda tehdy tento mlýn vznikl na základech předchozího, který mohl pocházet již ze století 12. (nebo dokonce 10.), nedá se s určitostí doložit. V roce 1454 mlýn spravovala královská komora. V roce 1556 se klavarský mlýn dostal do majetku rodu Karla staršího ze Žerotína, ovšem Žerotínové si jej příliš nehleděli a v roce 1581 jej prodali rytíři Mikuláši Hlaváčovi z Vojenic a Cerhýnek. V opraveném mlýně hospodařil mlynář Michal, který nejen mlel mouku, ale začal ve velkém vyrábět i kroupy, na nichž zbohatl. Za třicetileté války v roce 1629 mlýn vyhořel. Znovu jej postavili příslušníci šlechtického rodu Hlaváčových. Majitelka Johanna Ludmila Hlaváčová, rozená Šléglová ze Šicndorfu, po ovdovění znovu provdána za Viléma Střelu z Rokyc, odmítla po třicetileté válce zaplatit za Klavary poplatky a odvádět roční plat; soudní při však prohrála, neboť mlýn byl poddanský. Dalším majitelem mlýna byl od roku 1690 hrabě Vratislav ze Šternberka, který ho připojil k cerhenickému panství, jemuž patřil až do roku 1848; již však od počátku 18. století na nich soukromí mlynáři získali dědičný nájem.

Po roce 1848 hospodařil ve mlýně mlynář Jan Slánský, který se velmi zasloužil o jeho rozvoj a navíc se velmi angažoval ve veřejném a vlasteneckém životě. Pro mlynáře Slánského byl v roce 1884 postaven v zahradě altánek podle projektu Ottokara Douši, dnes zcela ve zříceninách. Jeho syn Břetislav prodal mlýn 5. února 1918 Františku Procházkovi. Dne 20. února 1920 mlýn vyhořel. V té době ho měl v nájmu starokolínský mlynář Loupal. Majitel František Procházka však mlýn znovu postavil do roku 1928, vybavil ho moderními stroji a v únoru 1929 uvedl znovu do provozu. Mlelo se zde až do poloviny 50. let 20. století, později mlýn sloužil jako šrotovna a mísírna krmiv.

Od roku 1992 je mlýn opuštěn a chátrá, část rozlehlého objektu je využíván jako pila – ovšem bez jakékoliv údržby.

Fotogalerie

Klavary - mlýn (2009)Klavary - obytná budova  (2009)Klavary - zříceniny altánku v zahradě mlýna (2009)Klavary - altánek (50. léta 20. století)

Mapa

Poloha

Mlýn stojí na levém břehu Labe 3,5 kilometru severozápadně od Kolína.

GPS: 50°3'14.880"N, 15°10'27.040"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK