Cesty a památky

Kolínsko » Klavary » zdymadlo a hydroelektrárna

zdymadlo a hydroelektrárna

Klavary, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Stavba jezu a plavební komory podle projektu zpracovaného Ředitelstvím pro stavbu vodních cest v roce 1933 byla zahájena koncem roku 1934. Měla být dokončena roku 1936, ve skutečnosti ale skončila až roku 1939. Stavební část provedla firma Karel Kindl a spol., železné konstrukce dodala Českomoravská-Kolben-Daněk, konstrukce vrat plavební komory Vítkovické horní a hutní těžířstvo, železné konstrukce stavidel Bratři Prášilové, kryty šachet plavební komory chrudimská strojírna František Wiesner.

V roce 1984 byl v levém poli hradící uzávěr nahrazen moderním zdvižným stavidlem se skříňovým nosníkem a nasazenou dutou klapkou. Ve středním a pravém poli byla výměna uzávěru provedena v roce 1994.

Vodní dílo tvoří jez o třech polích a plavební komora pro lodě do 1 000 tun. Jezovými uzávěry jsou stavidla s rourovou klapkou, plavební komora má v horním i dolním ohlaví vzpěrná vrata. Jez má tři jezová pole světlosti 19 metrů hrazená zdvižnými stavidly typu Stoney s nasazenými rourovými klapkami. Stavidla, zavěšená na Gallových řetězech, jsou uložena na kolových podvozcích pohybujících se po kolejnicích. V roce 1997 byla u levého břehu zprovozněna průtočná vodní elektrárna.

 

Prohlášení za památku

Zdymadlo a hydroelektrárna v Klavarech nejsou památkově chráněné objekty.

Zdroj informací

Trejtnar K. a kol.: Střední Labe. Praha 1978

Hlušičková H.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Praha 2002

Mapa

Poloha

Zdymadlo a hydroelektrárna se nachází východně od Klavar na řece Labi v říčních kilometrech 79,157.

GPS: 50°3'16.477"N, 15°10'33.607"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK