Cesty a památky

Kolínsko » Klučov » zámek (zaniklý)

zámek (zaniklý)

Klučov, Zámky, Zámky zaniklé

Tvrz v Klučově je archeologickými nálezy doložena již ve 13. století, kdy ji založil některý příslušník zemanského rodu pánů z Klučova. V roce 1420 získal Klučov Vilém Kamýcký ze Lstiboře, a jelikož byl příznivbcem Zikmunovy strany, byla tvrz v roce 1421 obležena a dobyta Pražany. Jelikož s vítězi uzavřel příměří, klučovské zboží mu zůstalo, a tak na tvrzi sídlil až do roku 1478, kdy ji odkázal Petrovi Kamýckému ze Lstiboře. K roku 1504 je tvrz vzpomínána v památné knize staroměstského špitálu sv. Pavla jako majetek Jana Kamýckého ze Lstiboře, ten ji však v roce 1540 prodal Michalovi Slavatovi z Chlumu, majiteli kosteleckého panství, ke kterému byl Klučov následně připojen. Přestože klučovská tvrz od této doby nesložila jako panské sídlo, byla krátce po roce 1547 za Jaroslava Smiřického ze Smiřic přestavěna na renesanční zámek, zřejmě podle plánů Ulrica Aostalliho (?), který Smiřičtí občas využívali jako příležitostné venkovské sídlo.

Podle dochovaného popisu stál zámek na ostrově, obklopený vodním příkopem, přes který byl přístupný po padacím mostě. Pavlač nesená na krakorcích pak byla vyzdobena malovanými znaky pánů ze Smiřic. V bezprostředním okolí zámku vznikla architektonicky koncipovaná zahrada, jejíž okrasnou zeď rovněž navrhl Ulrico Aostalli (?), a nedaleko sad a vinice. Po roce 1622 za vlády královského místodržícího knížete Karla z Lichtenštejna zámek zpustl, neboť lichtenštejnové již o něj neměli zájem. Zpráva z roku 1661 hovoří o zpustlém zámku se střechou na spadnutí, kde je obyvatelná pouze jedna místnoist v patře. Úplná zkáza byla završena v roce 1766, kdy vydala patrimoniální správa černokosteleckého panství příkaz k demolici zámku. Demolice byla provedena v roce 1782.

Při archeologickém průzkumu v letech 1955-57 (J. Kudrnáč a O. Strettiová) byly z tohoto renesančního zámku objeveny nepatrné části renesančního zdiva a středověká keramika ze 13. století. Ze zaniklého zámku se dochoval oválný ostrůvek o maximálním rozměru 58 x 32 metry, obklopený bahnitým vodním příkopem o šířce 6 - 22 metrů, původně napájeným z říčky Šembery, která teče 40 metrů opodál. Areál obklopuje dnes již pouze neúplně zachovaná renesanční zahradní zeď, členěná na vnitřní straně čtrnácti nikami s půlkruhovými záklenky.

Prohlášení za památku

Zbytky zámku v Klučově byly 5. května 1958  zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 14476/2–898.

Fotogalerie

Pohled na ostrůvek bývalého zámku v 50. letech 20 století (ze sbírky manželů Svobodových z Klučova)Celkový pohled na ostrov, vodní plocha vytečkovaná (2008)Rákosím zarostlý vodní příkop od západu, za ním ostrov (2008)Zarostlý vodní příkop na jihozápadní straně (2008)Místo původního vstupu na ostrov od jihu, zbytky kamenů z mostku (2008)Vodní příkop na jihovýchodě, ostrov vlevo (2008)Zeď zámecké zahrady nad říčkou Šemberou na severu areálu (2008)Zámecká zahrada, vstupní portál ve zdi (2008)Zeď zámecké zahrady s nikami (2008)Zarostlý kanál na odvod vody z vodního příkopu do Šembery (2008)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Svoboda L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, II. díl K - R, str. 299. Vydalo ARGO 2000.

Mapa

Poloha

Ostrůvek se zbytky zámku se nachází v areálu zemědělského dvora v centru obce.

GPS: 50°5'44.390"N, 14°54'27.370"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK