Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Zámecké (centrum)

domy v ulici Zámecké (centrum)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

Dnešní Zámecká ulice se ve středověku nazývala Klášterní a náležela k nejvýznamnějším komunikacím ve městě. Spojovala náměstí s někdejší Klášterskou bránou, kterou procházela cesta vedoucí do Prahy. Název byl odvozen od dominikánského kláštera, který stával buď v této ulici, nebo na přilehlém předměstí. Poté, co byl na konci této ulice založen hrad, který postupně do svého areálu zahrnul i někdejší Klášterskou bránu, nazývala se ulice Hradní, později Zámecká.

1. Dům čp. 84 "Mlaczhubovský"

Nárožní dům středověkého původu, dodnes si uchoval historickou dispozici a konstrukci krovů.

2. Dům čp. 87 "Foto Zelenka"

Funkcionalistický třípatrový dům postavený kolínským stavitelem Františkem Zárubou na místě původního středověkého, barokně upraveného domu, v letech 1938-39 jako byt a ateliér známého kolínského fotografa Josefa Zelenky. Ten původně vlastnil od roku 1930 svůj první ateliér v protějším domě čp. 80. Věnoval se především portrétní fotografii, ale nabízel i fotografování mimo atelier, tedy budovy, obchody, továrny nebo stroje. Mimoto pořizoval i reprodukce maleb, kreseb a plánů, také reprodukce a zvětšeniny ze starých fotografií a podobně jako ostatní ateliery zpracovával také amatérské zakázky. Ve své době byl Zelenkův atelier velice populární a portréty z tohoto atelieru oblíbené. Zelenka byl prvním fotografem, který v Kolíně vstoupil 6. září 1950 do družstva a stal se tak pouhým vedoucím ve své bývalé provozovně. Dnes v domě, který stále patří potomků pana Zelenky, sídlí svatební ateliér Pod zámkem.

2. Dům čp. 88 "U jelena" - boční severní fasáda domu, popis viz domy na Karlově náměstí.

3. Dům čp. 109 "Městský společenský dům"

Moderní stavba postavená v letech 1969-74 ve stylu socialistického brutalismu podle projektu Radima Dejmala z roku 1968 na místě bývalého Měšťanského pivovaru. V roce 2012-13 byla provedena oprava fasád a zateplení budovy, v roce 2017 byly opraveny a znovu zpřístupněny terasy nad Labem.

Stavba nese architektonickou energii doby svého vzniku a je i výpovědí uměleckého vnímání té doby. Architekt se nezalekl okolního kontextu historie a doplnil ji, výškově přitom citlivě navázal na okolní zástavbu. Budova představuje vzácný, až do detailu interiérového vybavení dotažený příklad architektury na rozhraní výtvarné a věcné linie tzv. socialistického brutalismu a dá se předpokládat, že se s určitým časovým odstupem stane památkou prvořadé důležitosti.

Fotogalerie

Kolín-Zámecká ulice (1912, archiv Láďa Novák)Kolín - nároží Zámecké a Kobářské ulice (2010)Kolín - zámecká ulice, dům čp. 84 Mlaczhubovský (2010)Kolín - Zámecká ulice, dům čp. 85 (2017)Kolín - Zámecká ulice, dům čp. 86 (2017)Kolín - Zámecká ulice, domy čp. 86 a původní dům čp. 87 (před rokem 1920)Kolín - Zámecká ulice, fotoateliér Zelenka čp. 87 (1939)Kolín - Zámecká ulice,  Městský společenský dům čp. 109, průčelí do ulice (2017)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, detail severního průčelí (2017)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, pohled od severu (2020)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, pohled od severu (2020)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, severní průčelí a terasy (2017)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, terasy na severní straně (2017)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, terasy (2017)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, schodiště na terasy (2017)Kolín - terasy za kulturním domem z ptačí perspektivy (2018)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, vyhlídka na Zálabí (2017)Kolín - Zámecká ulice,  Městský společenský dům čp. 109, průčelí do ulice před revitalizací fasády (2013)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, terasy (1974, SOkA Kolín)Kolín - Zámecká ulice, Městský společenský dům, stavba (1972)

Zdroj informací

Ševčík O., Beneš O.: Architektura 60. let, vydavatelství Grada, 2008.

Kovaříková N.: Živnostenská fotografie v Kolíně od počátku do 50. let 20. století, Magisterská diplomová práce. Institut tvůrčí fotografie Opava, 2010.

Mapa

Poloha

Zámecká ulice vychází ze severozápadního kouta Karlova náměstí, které spojuje s areálem kolínského zámku a Kovářskou ulicí.

GPS: 50°1'43.519"N, 15°12'0.917"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK