Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Gasparáda

Gasparáda

Kolín, Ostatní pozoruhodnosti

GASPARÁDA, aneb Divadelní festival J. G. Deburaua je pozoruhodný mezinárodní festival neverbálního, pohybového a pouličního divadla, který se v Kolíně koná každoročně od roku 1992 (tehdy pod názvem Kašparův kolínský memoriál) na počest jednoho z nejslavnějších rodáků a největšího z pierotů, Jana Kašpara Deburau. Pamětní deska, odhalená v roce 1996 u příležitosti 3. ročníku festivalu (z počátku se konal 1x za dva roky) je umístěna na kolínské radnici.

Dramaturgie festivalu je velice pestrá a z programu si jistě vyberou jak ctitelé brilantního pohybového divadla a pantomimy, tak i fanoušci nového cirkusu či scénických efektů.

Jan Kašpar Deburau (31. 7. 1796 Kolín – 17. 6. 1846 Paříž), známý spíše pod jménem Jean-Baptiste Gaspard Deburau, je světoznámý mim, který se proslavil především ve Francii. Narodil se v domě čp. 77 na kolínském náměstí (bývalá kasárna), který byl při přestavbě v roce 1899 připojen k sousední radnici jako její východní křídlo. Otec Jana Kašpara se jmenoval Filip Germain Deburau (někdy také uváděný jako Debro nebo Debruo) a byl provazochodec, sloužící v Kolíně jako voják. Zde se seznámil s Kateřinou Královou (někdy též uváděnou německy jako Grafová), kolínskou měšťankou. Protože se ale neobvyklé francouzské příjmení kolínským obyvatelům špatně vyslovovalo i pamatovalo (jak svědčí zkomolené zápisy v úředních knihách), překřtili si Filipa Debria podle místa, kde nejčastěji vykonával svoji profesi vojenského podkoního – dvora, na „Dvořáka“. To přijal i Josef Kajetán Tyl, který v roce 1846 označil Jana Kašpara příjmením Dvořák a tak se jméno Jan Kašpar Dvořák v Čechách dodnes používá. V roce 1811 se rodina usadila v Paříži, kde pohostinsky vystupovala v nevelkém divadle Funambule. Jan Kašpar zde hrál nejrůznější drobné role v pantomimách, ale na svoji příležitost teprve čekal. Přišla až v okamžiku, kdy onemocněl představitel Pierota v tradičním oblíbeném melodramatu. Jan Kašpar se role ujal, a jak se později ukáže, pojal ji po svém. Pierot byl tradičně ubohým otloukánkem francouzského lidového divadla, v jehož roli bylo nechat se bít při každé příležitosti a vzbuzovat smích svou bezmocí. Bezmocní se smáli, že je na tom někdo ještě hůř než oni a nikoho nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Jan Kašpar svoji roli propracoval – jeho Pierot má stejně smutný osud jako jeho předchůdci od dob commedie della arte a vypadá také stejně v plandavém bílém oděvu se širokým baretem. Přesto je však jiný. Deburau do něj vložil vzdor ponižovaných a zbitých. Dostává facky, ale myslí si svoje. Používá zbraní ubohých, úskoku, přetvářky a lsti. A nakonec tento smutný rytíř zvítězí, dosáhne svého a získá lásku Kolombíny, která jej dosud přehlížela. Faktem však je, že i na vrcholu své umělecké kariéry byl Jan Kašpar Deburau mužem nespokojeným a vnitřně rozervaným. Jeho manželka jej podváděla a milenka posléze opustila. Přátelil se s největšími francouzskými celebritami kultury, ale vnitřní rovnováhu nenašel. Přes to všechno ale platí, že Deburau obnovil slávu italské pantomimy a stal se miláčkem Paříže.

Jan Kašpar je pokládán za tvůrce světové pantomimy, jehož život ztvárnil František Kožík ve slavném románu Největší z Pierotů.

Fotogalerie

Teatro Pantomissimo, Radim Vizváry (2008)Teatro Pantomissimo, Miřenka Čechová (2008)Teatro Pantomissimo, Radim Vizváry (2008)Teatro Pantomissimo, Radim Vizváry (2008)Teatro Pantomissimo, Miřenka Čechová (2008)Teatro Pantomissimo, Radim Vizváry (2008)Teatro Pantomissimo, Radim Vizváry (2008)Teatro Pantomissimo, Miřenka Čechová (2008)Teatro Pantomissimo, Radim Vizváry (2008)Teatro Pantomissimo (2008)Mimoriál, divadelní stan na Kmochově ostrově (2008)Jakub Folvarčný, pouliční divadlo (2008)

Odkaz

www.mukolin.cz

Mapa

Poloha

Festival se koná pravidelně v první polovině září, termíny jsou vyhlášeny na www.mukolin.cz.

GPS: 50°1'43.253"N, 15°12'3.679"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK