Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » nová farní škola

nová farní škola
*

Kolín, Muzea a galerie, Ostatní stavby, Školy

Na místě dnešní stavby stála gotická hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího, vybudovaná v roce 1401 nákladem německého kazatele Mikuláše Keyla. Ta byla po svém zrušení přestavěna od 6. dubna do 12. října 1612 na novou školní budovu z popudu váženských kolínských občanů - školního inspektora a císařského rychtáře Jana Pachty z Rájova, primátora Cypriána Volyňského a bývalých primátorů Šimona Šilhánka a Daniela Hytticha. Stavbu provedl místní stavitel Jan Rudolf (syn italského stavitele Antonína z Raveny, v Kolíně usazeného), podle dochovaných zápisů byly její stěny pokryty renesančními sgrafity. Protokol z roku 1776 konstatuje, že ve škole jsou ustanoveni 4 učitelé (František Pátek, Jan Košťál, Jan Bobrovský a Jan Kotrč), navštěvuje ji 75 hochů a 20 děvčat a výuka probíhá v češtině a němčině. V roce 1789 školu navštěvovalo již 200 žáků, což bylo 77 % všech dětí školou povinných v Kolíně. Již v té době bbylo zřejmé, že bude nutno školu rozšířit, plány na přístavbu byly vypracovány v roce 1791. K realizaci ale došlo až v roce 1793, kdy byla budova klasicistně upravena a rozšířena o přístavbu východního křídla. S rozšířením došlo i ke změně dosavadní školy triviální na školu hlavní. Svému účelu sloužila až do roku 1860, kdy byla na Kutnohorském předměstí dokončena stavba nové školy (reálného gymnázia).

Dnes je to jednopatrová dvoukřídlá budova, jejíž křídla svírají tupý úhel, zevně z obnaženého vyspárováného lomového kamene, starší část byla původně zdobena sgrafity. Z původní kaple pocházejí části obvodového zdiva s pozůstatky gotického portálu a vysokých lomených oken, patrných ve zdivu západní stěny.

V roce 1913 se budova, která zůstala v majetku města, stala sídlem muzea a v roce 1914 zde byla pod vlivem Národopisné výstavy českoslovanské (konané v roce 1895 v Praze) otevřena archeologická expozice, kterou uspořádal Mudr. František Dvořák. Dnes je budova v pronájmu Regionálního muzea Kolín a jako Dvořákovo muzeum pravěku  slouží k instalaci dlouhodobých výstav s archeologickou tématikou. Bližší informace o právě probíhající výstavě jsou zveřejněny na stránkách muzea.

Před západním průčelím za presbytářem chrámu sv. Bartoloměje se nacházejí originály soch římských bratří sv. Jana a sv. Pavla z roku 1764, původně umístěných na balustrádě Mariánského sloupu na Karlově náměstí.

Prohlášení za památku

Nová farní škola je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32146/2–762.

Fotogalerie

Kolín - nová farní škola od západu (2019)Kolín - nová farní škola (2018)Kolín - nová farní škola od východu (2011)Kolín - nová farní škola z hradebního parkánu (2008)Expozice Regionálního muzea KolínKolín - nová farní škola, schodiště do prvního patra (2013)

Zdroj informací

Schneider J.: Dějiny kolínského školství, Ročenka města Kolína a okresu. Archiv města Kolína, 1947.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Nová škola čp. 35 stojí na rohu Parléřovy a Brandlovy ulice v sousedství chrámu sv. Bartoloměje.

GPS: 50°1'35.791"N, 15°12'8.676"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK