Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » památník V. I. Lenina (zaniklý)

památník V. I. Lenina (zaniklý)

Kolín, Pomníky, Památníky osobnostem mimo region

Památník ruského revolucionáře Vladimíra Iljiče Lenina z let 1970-71 od sochařské manželské dvojice Ludvíka Kodyma a Boženy Kodymové, která později zhotovila pro Kolín i památník J. A. Komenského. Socha V. I. Lenina byla zhotovena na požadavek města Kolín u příležitosti 100. výročí narození tohoto revolucionáře a Kolín se tak stal prvním městem v Čechách, které mu postavilo pomník. Autorem myšlenky byl kolínský kronikář Jiří Procházka, který vznik pomníku osobně inicioval a podporoval. Základní kámen byl položen 20. dubna 1970 a slavnostně byla socha odhalena 14. května 1971 za účasti nechvalně proslulého Milouše Jakeše, v té době předsedy revizní komise ÚV KSČ. Socha byla z podstavce odstraněna 24. května 1990 a na uvolněném místě na postavci byla po nějakou dobu umístěna záchodová mísa. Podstavec sám pak byl demontován až 9. července 1993. Vlastní socha byla po sejmutí z podstavce umístěna do depozitu Technických služeb Kolín, kde měla být v roce 2006 rozdrcena a kámen použit na opravu kolínských ulic. Později se však socha objevila v internetové aukci a její stopy končí v nedalekém Suchdole. Osud tohoto "díla" tedy stále ještě není uzavřen.

Socha v životní velikosti byla vytvořena z vápence přivezeného z Chorvatska (tehdejší Jugoslávie) z lomu u Plitvických jezer a stála na podstavci z leštěné žuly o váze 6 tun a výšce 160 cm. Autoři obdrželi za zhotovení díla tehdy neuvěřitelný honorář ve výši 200 000 Kč (podle oficiálních statistik byla v roce 1970 v Československu průměrná mzda 1 937 Kč). Na architektonickém ztvárnění podstavce a okolí pomníku se podílel architekt Zdeněk Kuna.

Do podstavce pomníku byla uložena měděná schránka s listinou, kterou sepsal kolínský kronikář Jiří Procházka. Na listině bylo mimo jiné uvedeno:

PAMĚTNÍ LISTINA K ODHALENÍ POMNÍKU VLADIMÍRA ILJIČE LENINA V KOLÍNĚ. Město Kolín, vedeno upřímnou snahou projevit obdiv, vděčnost a oddanost památce geniálního myslitele, revolucionáře a zakladatele prvního socialistického státu na světě, postavilo s pomocí kolínského okresu a středočeského kraje v padesátém roce trvání Komunistické strany Československa tento pomník Vladimíru Iljiči Leninovi. V rámci oslav stého výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina byl na tomto místě dne 20. dubna 1970 slavnostně položen základní kámen ke stavbě pomníku ... Na věčné časy ať zde stojí tento pomník Vladimíra Iljiče Lenina jako symbol a jako záruka věčného a nerozborného přátelství mezi národy Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik. Dáno v Kolíně 13. května 1971. Podepsali Ing. Miroslav Jiráň - vedoucí tajemník OV KSČ v Kolíně, Jaroslav Zadina - předseda Okresního národního výboru v Kolíně, Jindřich Killich - předseda Městského výboru KSČ v Kolíně a Josef Šecl - předseda Městského národního výboru v Kolíně.

K zajímavostem patří, že se restauraci, která existuje na prostranství bývalého památníku, se za socialismu říkalo "hospoda U kamenného vola" a po odstranění pomníku se restauraci říkalo "U Lenina", stejně jako dané lokalitě v Benešově ulici (za socialismu ulici Budovatelů). V 80. letech soše neznámý odvážlivec nasadil na hlavu rádiovku (čepici) a na záda batoh (jako symbol, že může jít); tento z dnešního pohledu nevinný žert mohl ovšem stát v době komunismu aktéra několikaleté vězení.

Prostranství, kde socha původně stála, bylo revitalizováno a zcela nově parkově upraveno.

Fotogalerie

Kolín - zaniklý památník V. I. Lenina (1985, foto Jan Neubert)Kolín - památník V. I. Lenina (1977, foto Jaroslav Kronus)Kolín - zaniklý památník V. I. Lenina (70. léta 20. století, foto Jaroslav Kronus)Kolín - památník V. I. Lenina, demontáž (1990, foto Milan Lachman)Kolín - bývalý památník V. I. Lenina, podstavec se záchodovou mísou (1990, neznámý autor)

Zdroj informací

Kronika města Kolína, rok 1971 a 1986.

Mapa

Poloha

Památník stával v Benešově ulici.

GPS: 50°1'31.988"N, 15°11'14.355"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK